Tender transitie

Deloitte en Febecoop Adviesbureau werden eind 2013 door het ESF-Agentschap Vlaanderen aangesteld om alle beschutte en sociale werkplaatsen in Vlaanderen bij te staan tijdens hun transitie naar maatwerkbedrijf. Deze transitie heeft tot doel solide sociale economie-ondernemingen te creëren die er in slagen hun sociale en economische doelstellingen goed en evenwichtig uit te voeren.

Vanaf mei 2014 zijn Deloitte en Febecoop Adviesbureau gestart met de effectieve begeleiding bij de toekomstige maatwerkbedrijven. Bij verschillende werkplaatsen werd deze reeds afgerond. Deloitte en Febecoop zullen tot eind augustus 2015 (wanneer het project afloopt) nog ter beschikking staan van de sector.

We willen alle werkplaatsen erop wijzen dat de vlotte doorloop van de projecten een essentieel factor is in het slagen van deze begeleidingen. Op deze manier wordt de impact van de begeleiding versterkt, de kwaliteit van de begeleiding verzekerd en kunnen we alle organisaties dezelfde mogelijkheden tot begeleiding bieden tegen eind juni 2015. Het respecteren van de timing is niet alleen belangrijk voor de haalbaarheid van het project te garanderen maar ook om het maximale totaal aantal dagen in te kunnen zetten in de sector zonder dat er dagen verloren gaan. We vragen dan ook uitdrukkelijk alle werkplaatsen de doorlooptermijn afgesproken met Deloitte en Febecoop Adviesbureau te respecteren!

Naast de individuele begeleiding bieden Deloitte en Febecoop ook collectieve sessies aan rond specifieke onderwerpen relevant voor de sector.

In geval van vragen kan je contact opnemen met:

Bijlagen: