Kwaliteitsopstap

Kwaliteitscontrole
Vooraleer een organisatie een project kan indienen bij het ESF Vlaanderen, moet je bewijzen dat je organisatie aan een aantal kwaliteitsvereisten voldoet.
Volgende kwaliteitsbewijzen zijn geldig:

  • Het ESF label
  • Kwaliteitslabels:  ACS, ISO TS 16949, AHM 804, ISO 22000, Blik op Werk Keurmerk, ISO 9001, BRC Global Standard Food, K2a, K2b, K2c,C2E, R4E, EFQM Excellence Award, IiP (Investors in People), Cedeo, Prose +, Effective CAF User, Qfor Cliëntscan of Processcan, GMP-standaard, Qualibouw, IFS
  • Kwaliteitsinspectieverslagen: Inspectieverslag onderwijs, Inspectieverslag geestelijke gezondheidszorg, Inspectieverslag welzijn, Visitatierapport hogescholen / universiteiten, Inspectieverslag ziekenhuizen.

Kwaliteitsopstap

De organisator / promotor moet over de capaciteit beschikken om het project uit te voeren.
Organisatoren en partners die een project wensen in te dienen, beschikken minimaal over een ESF-kwaliteitsopstap of een gelijkwaardig kwaliteitsbewijs en voldoen aan de voorwaarden gesteld door het Europees Sociaal Fonds (ESF) betreffende kwaliteitsvereisten. Mogelijkheden zijn:

  • Voor lokale en openbare besturen kan het inspectie-/visitatierapport gelden.
  • Actueel gemandateerde dienstverleners door VDAB/SYNTRA VLAANDEREN
  • Erkende dienstverleners voor de KMO-portefeuille
  • Een kwaliteitslabel of -certificaat uit de lijst van gelijkgestelde labels, erkend door ESF Vlaanderen. (zie bovenstaande lijst).
  • ESF Kwaliteitsopstap die geldig was eind september 2013 of later (Deze geldigheid werd namelijk verlengd tot eind 2017).
  • ESF Kwaliteitsopstap op basis van een gevalideerde Quickscan QWSE

Dit attest van de kwaliteitsopstap is essentieel voor de opstart van het project en dient bij indiening van het projectvoorstel opgeladen te worden in de ESF-applicatie (ontvankelijkheidscriterium),  of als bijlage toegevoegd aan het projectvoorstel of de betreffende aanvraag. Uiterlijk bij de gunning van het project.

Indien u niet beschikt over een kwaliteitsbewijs met een actuele geldigheidsdatum of u hebt vragen over de geldigheid van uw kwaliteitsbewijs kan u contact opnemen met Erik Conings, expert kwaliteit en professionalisering Departement WSE.

Contactpersoon: 

Erik Conings
T:
02/552 83 09