Oproepen

Oproep
405

ONTWERPVERSIE Oproep Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Vlaanderen & Brussel

Wat?

De doelstelling van de oproep is om in Vlaanderen en Brussel (uitgezonderd Antwerpen en Gent) acties op te zetten voor kansengroepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt.

Voor wie?

De oproep richt zich naar organisaties werkzaam in Vlaanderen & Brussel(uitgezonderd Antwerpen en Gent), die expertise hebben in het begeleiden van personen uit maatschappelijk kwetsbare groepen in hun zoektocht naar werk of opleiding.

Acties?

Organisaties mogen zelf een methodiek voorstellen om geïntegreerde trajecten naar werk of opleiding aan te bieden. Het is de bedoeling om maatwerk te bieden. Organisaties kiezen per deelnemer voor acties die het best inspelen op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer een deelnemer start aan een tewerkstelling of een opleiding, verwachten we dat de organisatie nazorg aanbiedt. De acties zijn daarbij complementair aan bestaande (beleids)initiatieven zoals Tijdelijke Werkervaring.

Hoeveel?

Het subsidiebudget voor de oproep bedraagt 7.500.000,00 euro waarvan 3.000.000,00 euro ESF en 3.000.000,00 euro Vlaamse cofinanciering en 1.500.000,00 euro eigen cofinanciering.

Hoe?

Organisaties kunnen een projectvoorstel indienen via de online ESFapplicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 mei 2017. Een projectvoorstel indienen kan tot en met 17/07/2017. Het goedgekeurde project kan van start gaan vanaf 1/10/2017 en eindigt op 31/12/2019. Projecten kunnen maximaal 27 maanden duren.
Projecten in de provincie Limburg kunnen pas van start gaan vanaf 01 januari 2018.

Opmerkingen op deze ontwerpversie?

Laat het ons dan even kort weten via deze link.

Deadline: 
maandag, 17 juli, 2017
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Sociale inclusie en armoedebestrijding
Bijlagen: 
PDF Ontwerpversie oproepfiche (496.26 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Berekening SUT (38.3 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Samenvatting (28.7 kB)