Oproepen

Oproep
404

ONTWERPVERSIE Oproep WIJ 3

Wat

De ESF-oproep 404 Werkinleving voor Jongeren (WIJ3) kadert binnen het ESF operationeel programma 2014-2020, investeringsprioriteit 9i Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen vorderen richting arbeidsmarktgerichte integratie o.a. via maatschappelijke participatie. Doelstelling is om voor laaggeschoolde jongeren de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Voor wie

De oproep richt zich tot organisaties die ervaring hebben in het begeleiden van kwetsbare jongeren. Afhankelijk van de rol die sport inneemt in de begeleidingen, kan een partnerschap tussen sport- en trajectbegeleidingsorganisaties vereist zijn.

Acties

Organisaties ontwikkelen flexibele en intensieve trajecten om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen voor laaggeschoolde jongeren. Trajecten moeten de persoonlijke situatie van de jongeren in kaart brengen, randproblematieken wegwerken en de jongeren arbeidsrijp maken. Organisaties kunnen zelf een methodiek voorstellen.

Budget

Het oproepbudget bedraagt 12.000.000,00 EUR waarvan 4.800.000,00 euro ESF (40%) en 7.200.000,00 euro Vlaamse cofinanciering (60%).

Indienen

Via de online ESF-applicatie kunnen de promotoren een projectvoorstel indienen vanaf 1 mei. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het opmaken van een begroting.

Timing

De oproep wordt opengesteld op 1 mei 2017.
Een projectvoorstel indienen kan tot en met 31 juli 2017.
De projecten starten op 1 oktober 2017 en lopen af op 31 december 2020.
De projecten in Limburg starten op 1 januari 2018 en lopen af op 31 december 2020.

Opmerkingen op deze ontwerpversie?

Laat het ons dan even kort weten via deze link.

Deadline: 
maandag, 31 juli, 2017
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Sociale inclusie en armoedebestrijding
Bijlagen: 
PDF Ontwerpversie oproepfiche (212.58 kB)PDF Aanbevelingen WIJ3 en sport (1.34 MB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Berekening SUT (38.3 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Samenvatting (28.7 kB)