Programmainhoud 2007-2013

Het ESF-Agentschap Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen aan het werk. Maar niet alleen dat: de juiste man of vrouw moet op de juiste stoel zitten. Investeren in een goede loopbaanbegeleiding is essentieel, net zoals mensen activeren zodat zij zich op de arbeidsmarkt kunnen en wíllen begeven.

Om dat te bereiken, heeft het ESF-Agentschap Vlaanderen, samen met het Vlaamse beleid en de Vlaamse stakeholders het Vlaams ESF-programma doelstelling 2 uitgeschreven. Het Vlaamse operationeel programma (OP) heeft vijf prioriteiten uitgewerkt, met elk een specifieke invalshoek:

Prioriteit 1: Talenten activeren
Prioriteit 2: Arbeidskansen geven

Prioriteit 3: Ondernemen met mensen
Prioriteiten 4: Innovatie
Prioriteit 5: Transnationale en interregionale samenwerking

Discriminatie

De Vlaamse en Europese beleidsmakers willen expliciet elke vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt bannen. Daarom wordt elk project afzonderlijk bekeken en afgetoetst in welke mate het bijdraagt tot de integratie van kansengroepen en de creatie van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.

1+1=3

Vlaanderen en Europa bundelen de krachten binnen het ESF-programma. Door samen te werken halen ze een beter resultaat dan wanneer ze elk afzonderlijk de uitdagingen van de arbeidsmarkt aangaan. Ook financieel delen ze de kosten. Europa stelt maximaal 50% ter beschikking van elk goedgekeurd ESF-project. Het resterende bedrag wordt bijgepast door de Vlaamse overheid en de private sector.