Projectenkaart

 • Zorgontwikkelend leren

  Rust en verzorgingstehuis St Monica vzw

  De vzw Sint - Monica uit Oostende wil voor haar medewerkers een opleidingsproject opstarten waarbij zij relevante kennis en vaardigheden zullen opdoen zodat zij in staat zullen zijn om hun huidige en toekomstige job optimaal te kunnen uitvoeren.

 • Zorgwijzer team

  Rust en verzorgingstehuis St Monica vzw

  Ondanks een nijpend tekort op de arbeidsmarkt van de witte beroepen, blijven we als instelling ingaan op de groeiende vraag naar kwalitatieve ouderenzorg. Het realiseren van kwalitatieve zorg staat of valt met gedreven medewerkers.

 • ZORRO

  Strategische Projectenorganisatie Kempen

  ZORRO - ZOnder Rugpijn in de Residentiële Ouderenzorg

  Partners
  SPK vzw, IDEWE, Woonzorgcentrum Lindelo, KULeuven (Afdeling Musculoskeletale Revalidatie, Faculteit Bewegings- en Revalidatie-wetenschappen), Sels Technologies.

 • ZOWE

  De Ploeg (Antwerpen)

  De werkzoekenden met een handicap zijn nog steeds ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt.Personen met psychische en psychiatrische problemen vormen een specifieke groep. Omwille van hun zwaardere problematiek hebben ze nood aan aangepaste ondersteuning in het kader van arbeid.

 • ZOWE

  De Ploeg (Antwerpen)

  De werkzoekenden met een handicap zijn nog steeds ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt.Personen met psychische en psychiatrische problemen vormen een specifieke groep. Omwille van hun zwaardere problematiek hebben ze nood aan aangepaste ondersteuning in het kader van arbeid.

 • ‘Brevet? Check!’

  Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

  Het ANB telt 784 medewerkers, waarvan 262 groenarbeiders, waarvan 45 ploegbazen . Voor alle medewerkers wordt nagegaan welke vaardigheden en kennis ze al bezitten en nog moeten verbeteren en/of ontwikkelen om hun job kwalitatiever te kunnen uitvoeren.

 • ¡BASTA!

  Epon

  Het "¡BASTA!" - project beoogt de 'Bestrijding van Discriminatie van Allochtone BSO en DBSO Schoolverlaters tijdens hun Transitie tussen Onderwijs naar de Arbeidsmarkt in Vlaanderen'. Louter juridische bescherming tegen etnische discriminatie is echter niet voldoende.

Pagina's