Openstaande oproepen

Oproep
403

Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten is een gerichte focus op competenties noodzakelijk.
Op basis van studiebezoeken in het Europese project VLAMT in het kader van het OP 2007 - 2013 werd een concept ontwikkeld op maat van de Vlaamse context dat in deze oproep toegepast wordt. Promotoren dienen projectvoorstellen in voor de uitvoering van een strategische prognose over toekomstige competentienoden. Bij het uitschrijven van een projectvoorstel en de onderzoeksaanpak houden zij rekening met het uitgewerkte concept voor voorspellend onderzoek voor Vlaanderen en de bijhorende handleiding.
De prognose die in het project ontwikkeld wordt, geeft een zicht op de veranderingen op vlak van jobs en vaardigheden die verwacht worden in de cluster, het bedrijfsnetwerk of het onderzoekscentrum.

Oproep
405

De doelstelling van de oproep is om in Vlaanderen en Brussel (uitgezonderd Antwerpen en Gent) acties op te zetten voor kansengroepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt.

Oproep
404

De ESF-oproep 404 Werkinleving voor Jongeren (WIJ3) kadert binnen het ESF operationeel programma 2014-2020, investeringsprioriteit 9i “de actieve integratie, mede met het oog op de bevordering van gelijke kansen en actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid”. Doel is om voor minstens 3.130 laaggeschoolde jongeren de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen via (individuele) begeleiding. Binnen deze begeleidingen krijgt sport een centrale rol.
De oproep richt zich tot organisaties die ervaring hebben in het begeleiden van kwetsbare jongeren.

Oproep
396

Met projecten binnen deze oproep willen we de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau. Een duurzaam loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel medewerker als organisatie. Enerzijds schept dit beleid zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Anderzijds is het gericht op het waarborgen van de continuïteit van de organisatie. We moedigen organisaties dan ook aan om beleidsinstrumenten en –systemen te implementeren die de duurzaamheid van loopbanen voor zowel werknemers als organisaties ten goede komen, zodat een zo hoog mogelijke werkzaamheidsgraad gerealiseerd kan worden in Vlaanderen.

Oproep
397

Een job waarin je zelf samen met je collega’s en klanten je planning kan maken in plaats van dat dit voor jou wordt gedaan, een job waarin je minder het gevoel hebt dat er zaken boven je hoofd worden beslist, een job waarin je regelmatig iets bijleert, een job waarin je mag meedenken over de wijze waarop een opdracht wordt uitgevoerd, een job waarin je duidelijk ziet welk aandeel jij hebt in het grotere geheel, … In zo’n job kan je het beste van jezelf geven. Zulke jobs noemen we werkbaar en dat is wat we beogen in deze oproep. Werkbare jobs in wendbare organisaties.

Binnen deze oproep kunnen organisaties hieraan werken door de structuur van arbeidsdeling in de organisatie onder de loep te nemen. Organisaties krijgen de kans om op maat van hun organisatie op zoek te gaan naar een structuur van arbeidsdeling die medewerkers meer autonomie geeft, hen terug zicht geeft op het grotere geheel, minder stress bezorgt en die de organisatie wendbaarder maakt.

Oproep
395

Het doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in bedrijven in Vlaanderen.

Oproep
394

Deze oproep heeft als doel werkenden (incl. zelfstandigen) en/of werkzoekenden (= finale doelgroep) op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken en dit door het ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening, gericht op deze doelgroep. Op deze manier kan de (op korte termijn toekomstige) beroepsbevolking beter ondersteund worden zodat deze in elke fase van het arbeidsleven gemakkelijk en snel een baan kan vinden met goede loopbaanvooruitzichten.

Oproep
393

Deze oproep heeft als doel werkenden (incl. zelfstandigen) en/of werkzoekenden (= finale doelgroep) op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken en dit door het ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening, gericht op deze doelgroep. Op deze manier kan de (op korte termijn toekomstige) beroepsbevolking beter ondersteund worden zodat deze in elke fase van het arbeidsleven gemakkelijk en snel een baan kan vinden met goede loopbaanvooruitzichten.

Oproep
353

Doel van deze oproep is het versterken van EVC beleid in Vlaanderen door middel van het financieren van begeleidingen en beoordelingen ter erkenning van verworven competenties.