Publicaties AMIF

Publicaties

Procesevaluatie “Integratiepact: inhoudelijke omkadering en ondersteuning”

Sinds eind 2016 financiert het AMIF de koepelstructuur Integratiepact. Het Integratiepact wil een breed draagvlak creëren en zoveel mogelijk actoren stimuleren om acties te nemen om discriminatie op basis van nationaliteit, ras en afkomst te bestrijden en wederzijds respect te bevorderen. Via een externe procesevaluatie werd het afgelegde traject geëvalueerd. In het eindrapport vind je de bevindingen over de voorbije periode en lessen voor de toekomst.

Download hier de publicatie

 

Warm, welkom en wederkerig

VBJK publiceerde in december 2018 dit inspiratieboek voor kleuteronderwijs naar aanleiding van het einde van hun AMIF-project. Met dit boek willen ze een goede ouder-schoolsamenwerking stimuleren.

PDF Download hier het boek (3.33 MB)