Publicitaire verplichtingen 2014-2020 (AMIF)

Publicitaire verplichtingen voor AMIF-projecten (AMIF = Asiel, Migratie- en Integratiefonds):

Alle informatie- en publiciteitsmateriaal gericht naar begunstigden, potentiële begunstigden of het grote publiek omvat:

  1. het logo van de Europese Unie, in overeenstemming met de grafische normen zoals vastgelegd in de Europese regelgeving, en een verwijzing naar de Europese Unie;
  2. het logo van de Vlaamse Gemeenschap;
  3. een verwijzing naar het Fonds voor de ondersteuning van het project
  4. de door de verantwoordelijke instantie gekozen vermelding die de meerwaarde van de bijdrage van de Europese Unie aantoont: “Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dankzij het AMIF”

Voor klein promotiemateriaal zijn punten 1, 2 en 3 niet van toepassing.

De AMIF banner kan u onderaan deze pagina terugvinden.

Contactpersoon: 

Kim De Paepe

Kim De Paepe
T:
02 553 44 12

Bijlagen: