Ankie

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Ankie wil meisjes in de basisschool bewustmaken van hun talenten binnen het domein ‘Techniek en technologie’. Vermits de studiekeuze al op jonge leeftijd beïnvloed wordt, wil Ankie bestaande vooroordelen in verband met vrouwen en techniek al in het basisonderwijs wegwerken. Op die manier hoopt dit project ervoor te zorgen dat meer meisjes in het secundair en hoger onderwijs bewust voor wiskunde, wetenschappen en vooral techniek kiezen.

Door leerlingen te begeleiden bij het ontdekken van hun persoonlijkheid en door hen de complete waaier van mogelijkheden aan te bieden, wil Ankie ze één voor één voorbereiden op een doordachte studiekeuze, los van bestaande sociaal-culturele vooroordelen.

Een eerste stap daartoe is het vergroten van de affiniteit met en kennis over het thema bij (toekomstige) leerkrachten. Vervolgens brengen de leerkrachten de verworven kennis aan op het niveau van hun leerlingen, zodat ook zij vertrouwd raken met de thema’s gender en techniek.

Product(en)

Er werd een leidraad voor het basisonderwijs ontwikkeld. Daarin zijn zowel theoretische, pedagogische principes als praktisch bruikbare voorstellen opgenomen.

Aan de hand van deze leidraad kunnen (toekomstige) leerkrachten, terwijl ze hun leerlingen vertrouwd maken met de thema’s techniek en technologie, werken rond genderbewust denken en handelen en het verwerven van keuzevaardigheden.

Volgend materiaal werd ontwikkeld:

Omschrijving uitvoerders

De Dienst Beroepsopleiding (DBO) van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming hield zich bezig met beroepsopleiding in de breedst mogelijke context.

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33