Archiveren bewijsstukken

Bij elk ESF-project horen de nodige bewijsstukken zoals facturen, tijdsregistraties, loonfiches, …enzovoort. Het is verplicht om alle bewijsstukken van je ESF-project op te laden in de ESF-archiefruimte.

Daarenboven gelden volgende bewaartermijnen van de bewijsstukken van jouw project:

  • voor projecten actief in de ESF-programmaperiode 2014-2020 moeten de bewijsstukken tot 10 jaar na het einde van het project bewaard worden
  • voor projecten uit de ESF-programmaperiode 2007-2013 loopt de bewaartermijn van de bewijsstukken tot minstens eind 2020.
  • Voor het ESF-programma 1994-1999 en het ESF-programma 2000-2006 werd vanuit de Europese Commissie bevestigd dat de bewijsstukken mogen vernietigd worden. U hoeft de stukken dus niet meer te bewaren. Dit mag ook zo meegenomen worden naar de IB.

Je vindt de archiefruimte hier.