Archiveren bewijsstukken

Bij elk ESF-project horen de nodige bewijsstukken zoals facturen, tijdsregistraties, loonfiches, …enzovoort. Het is verplicht om alle bewijsstukken van uw ESF-project op te laden in de ESF-archiefruimte.

Daarenboven gelden volgende bewaartermijnen van de bewijsstukken van uw project:

  • voor projecten actief in de ESF-programmaperiode 2014-2020 moeten de bewijsstukken tot 10 jaar na het einde van het project bewaard worden
  • Voor de ESF-programma's 1994-1999, 2000-2006 en 2007-2013 werd vanuit de Europese Commissie bevestigd dat de bewijsstukken mogen vernietigd worden. U hoeft de stukken dus niet meer te bewaren. Dit mag ook zo meegenomen worden naar de IB.

U vindt de archiefruimte hier.