Belgisch partnerschapsakkoord goedgekeurd

De Europese Commissie heeft op 29 oktober het Belgisch partnerschapsakkoord goedgekeurd. Na een periode van intense onderhandelingen met de Europese Commissie, betekent dit een belangrijkste stap voorwaarts in de tenuitvoerlegging van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen in Vlaanderen.

De volgende stap is de goedkeuring van de individuele operationele programma’s voor ESF, EFRO, ELFPO en EFMZV. Pas daarna kan echt van start gegaan worden met projecten in Vlaanderen.

Van de 28 lidstaten zijn er intussen 24 met een goedgekeurd partnerschapsakkoord. Enkel Spanje, Slovenië, Kroatië en Ierland moeten nog goedkeuring krijgen.

Hier vind je het persbericht van de Europese Commissie.
Het Vlaams luik van het partnerschapsakkoord – zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 oktober 2014 - vind je in bijlage.

Bijlagen: