Bouwstenen voor coöperatief ondernemen in Vlaanderen

Op 9 mei stelden we het boek 'Bouwstenen voor coöperatief ondernemen in Vlaanderen' voor in Brussel.

Deze publicatie bundelt een veertigtal blauwdrukken binnen verschillende beleidsdomeinen en maakt je wegwijs in de kansen, knelpunten en randvoorwaarden van een coöperatief model.

Door de grote vraag is onze voorraad echter voolledig uitgeput. Voorlopig zullen er geen boeken worden bijgedrukt.

De publicatie en bijhorende blauwdrukken kan je wel nog steeds hier online raadplegen mét een handige zoekmachine.

Een verslag van de voorstelling in foto's en citaten:

Barbara Van den Bossche (kabinet Vlaams minister van Sociale Economie): 'Coöperatief ondernemen laat de ondernemer toe het risico te spreiden en de werkkracht te bundelen, en geeft het individu een instrument om maatschappelijk engagement te tonen, zijn idealen om te zetten in daden en er ook nog eens individueel profijt uit te halen.'

Wim Van Opstal (auteur): 'Eerst moet je kijken wat je wilt doen, daarna pas kijken wat het geschikte voertuig is om dit te doen.'

Filip Van Lommel (De Winning): 'Coopy-paste is niet zuiver kopiëren en plakken, maar wel maatwerk en over de sectoren heen kijken.'

Carmen Matthijsen (CERA): 'Er heerst 'coöperatieblindheid'. Uit gewoonte wordt nog te vaak gekozen voor een vzw omdat men het model van de coöperatie niet genoeg kent.'

 

Contactpersoon: 

Wouter Verdonck

Wouter Verdonck
T:
0495 65 00 65

Bijlagen: