Co-efficiënt

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Co-efficiënt legt zich toe op alle aspecten van het bedrijfsleven die verband houden met de M/V-thematiek. Onderdelen als werktijdregeling, verlofregeling en afstemming van beroeps- op gezinsleven vallen daaronder. Vele bedrijven zijn bereid om hun arbeidsorganisatie onder de  loep te nemen en waar nodig (kleine) aanpassingen te doen, maar het ontbreekt hen aan knowhow.

Co-efficiënt ging op zoek naar de noodzakelijke randvoorwaarden die vervuld moeten zijn opdat vrouwen carrièrekansen kunnen grijpen. Het project schenkt ook aandacht aan de doorstroming van vrouwen naar hogere functies.

Uit het vooronderzoek 'Hoe vrouwelijke bedienden in KMO’s in Oost-Vlaanderen de doorstroommogelijkheden ervaren' bleek dat onderstaande factoren in bedrijven een invloed hebben op de loopbaanwensen en -mogelijkheden van vrouwen: het rollenpatroon, netwerking, mentoring en de arbeidsorganisatie.

Het project stond ook stil bij verschillende aspecten die een invloed uitoefenen op de aan- of afwezigheid van vrouwelijk talent in hogere functies.

Product(en)

  • Co-efficiënt: de kracht van een sterke M/V balans. Dit product geeft praktische tips voor de KMO die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid. Deze gids is een leidraad voor de HR-manager die meer wil weten over werving, selectie, doorstroming, vorming, training en een goede werk-privébalans. De handleiding bevat zowel toepasbare methoden als praktijkervaringen van de deelnemers.
  • Onderzoeksrapport: Co-efficiënt: de kracht van een sterke m/v balans. 'Hoe vrouwelijke bedienden in KMO's in Oost-Vlaanderen de doorstroommogelijkheden ervaren'.
  • Opvolgingstool voor actieplan
  • M/V charter voor de onderneming

Omschrijving uitvoerders

De werkgeversorganisatie Voka Oost-Vlaanderen heeft dit product ontwikkeld.

Contactpersoon: Christel Geltmeyer: christel.geltmeyer@voka.be

Gevalideerd product

De producten van co-efficiënt werden door een groep experten positief gevalideerd. 

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33