Coaching

De programmamanager kan beslissen om het project te coachen om de kennis bij  het ESF-agentschap en de promotor te verhogen.
De projectbeheerder legt in samenspraak met de promotor de datum voor het coaching bezoek vast.

Minimum één week voor het bezoek stuurt de projectbeheerder een aankondigingsmail met het programma.

Tijdens het bezoek kan u vragen stellen over de werking van het ESF-Agentschap aan de projectbeheerder en is er de mogelijkheid feedback te geven en vragen over het verloop van het project.

Na het coaching bezoek maakt de projectbeheerder een verslag, een actieplan en afspraken naar rapporteringen. Het ontwerprapport wordt binnen de 15 kalenderdagen na het coaching bezoek opgeladen in de ESF-applicatie. De projectbeheerder brengt u via email op de hoogte. Hierna heeft u zelf nog 15 kalenderdagen de tijd om opmerkingen of aanvullingen toe te voegen. Als u niet reageert wordt  verondersteld dat u akkoord gaat met het vooropgestelde rapport.

De gemaakte afspraken tijdens het coaching bezoek zullen bij het eerstvolgende projectrapport in aanmerking worden genomen.

Het is natuurlijk perfect mogelijk dat u tijdens de looptijd van uw project met vragen zit of dat u bepaalde elementen van uw project diepgaander wil bespreken. U kan dan een afspraak maken met uw projectbeheerder om dit samen te bespreken.