Community of Practice - Gendermainstreaming

Deze communities of practice worden door Europa gesubsidieerd en hebben tot doel om andere ESF-beheersautoriteiten samen te brengen rond een bepaald thema (zoals bijvoorbeeld gender, partnerschap, kwaliteitsdenken, ondernemerschap enzovoort) en gezamenlijk oplossingen te zoeken voor de vastgestelde problemen.

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Vlaanderen is maar een klein lapje op de kaart van Europa. Maar klein hoeft daarvoor niet verwaarloosbaar te betekenen. Het ESF-Agentschap Vlaanderen bewijst dit maar al te goed door een actieve rol op te nemen in verschillende communities of practice.

Deze communities of practice worden door Europa gesubsidieerd en hebben tot doel om andere ESF-beheersautoriteiten samen te brengen rond een bepaald thema (zoals bijvoorbeeld gender, partnerschap, kwaliteitsdenken, ondernemerschap enzovoort) en gezamenlijk oplossingen te zoeken voor de vastgestelde problemen. Het ESF-Agentschap is heel goed vertegenwoordigd in deze communities of practice en neemt in een aantal CoP’s (zoals ze door insiders worden genoemd) zelfs een voortrekkersrol op.

Op de MV-united website stellen we enkel de Community of practice gendermainstreaming voor.

Werkwijze

De Community of practice rond gendermainstreaming is opgestart in december 2006 en wordt gecoördineerd door onze Finse collega’s. Daarnaast zijn ook Ierland, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Vlaanderen actieve partners in deze CoP. Aangezien gendermainstreaming een verplicht op te volgen element is in elk project dat ESF-subsidies krijgt, was het voor deze community of practice een uitdaging om enerzijds goede instrumenten aan te reiken en anderzijds de overblijvende problemen te bediscussiëren in de CoP. Om mensen zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van goede praktijken inzake gendermainstreaming werden verschillende peer reviews gehouden. Zo werden er in 2007 peer reviews gehouden in Oostenrijk (voorstelling van de 6 stappen methodiek om te komen tot een inbedding van gendermainstreaming in organisaties), Ierland (gendermainstreaming in het ESF) en Italië (gendermainstreaming en sociale dialoog). In Oostenrijk en in Italië hebben ook Vlaamse promotoren de kans gekregen om mee te leren en te discussiëren in de peer reviews.

In februari 2008 was dan Vlaanderen aan de beurt om zijn peer review te organiseren. Aangezien sensibilisering een belangrijk element is om mensen te overtuigen van het belang van gender hield het ESF-Agentschap Vlaanderen, op vraag van de Europese Commissie, een peer review over de sensibilseringscampagne MV-united. Zowel de verschillende televisieprogramma’s (Emma (VRT), De grote oversteek (VRT), Dochters van Venus (Vitaya), 180) als de tijdschriften Teamtime (Sanoma Magazines), de focusgroepen van Casa Nova (vzw Amazone) als het theaterstuk ‘De droom van Amerika’ van het project MIRA (De Overmolen) passeerden de revue. Nadat peers uit verschillende landen van Europa (zowel beleidsmensen als mediamensen uit 11 verschillende Europese landen waren aanwezig) werd een interessante discussie gehouden over de zin van zo een campagne en de mogelijkheden om zo een sensibiliseringscampagne te transfereren naar andere landen.

In april 2008 was het ESF-Agentschap Vlaanderen ook de gast voor het policy event van de community of practice. Op 24 en 25 april 2008 (aansluitend op het MV-united seminarie van 23 april 2008) discussieerden mensen van alle hoeken van Europa over gendermainstreaming. Concreet werden de 6 stappen naar gendermainstreaming onder de loep genomen en werd gekeken welke instrumenten er kunnen worden aangeboden om deze 6 stappen naar gendermainstreaming tot een goed einde te brengen.

Eventuele link naar een website met informatie over het product/project

Eind mei 2008 eindigde de Community of practice rond gendermainstreaming in zijn huidige vorm. Maar nieuwe mogelijkheden tot samenwerking komen al aan de horizon piepen.

Geïnteresseerd in deze CoP? Neem dan gerust contact op met Caroline Meyers of registreer je meteen op de website van de CoP: www.gendermainstreaming-cop.eu!

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33