Competentiespiegel

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

De Competentiespiegel wil kennis, vaardigheden en attitudes, die in non-formele contexten verworven zijn, (h)erkennen en richt zich specifiek tot laaggeschoolde vrouwen met een beperkte beroepservaring. Betere screening en efficiëntere doorverwijzing naar arbeidsmarktgerichte trajecten wordt beoogd, met duurzame tewerkstelling als uiteindelijk doel.

Met de Competentiespiegel worden individuele competenties zichtbaar gemaakt door ze te benoemen, te beschrijven en te vertalen in arbeidsmarktgerichte competenties.

Product(en)

Inhoud portfoliomap cursist

Begeleidingsdocumenten

Cursistdocumenten

Omschrijving uitvoerders

Vokans vzw werd opgericht in de schoot van het ACV en ACW en heeft als missie de tewerkstellingskansen van kwetsbare werkzoekenden en werkenden te versterken door middel van het ontwikkelen van loopbaancompetenties.

Gevalideerd product

De producten van Competentiespiegel werden door een groep experten positief gevalideerd. Dit product werd daarna lichtjes herwerkt zodat het een algemeen inzetbaar (HR-)instrument is geworden. Het herwerkte product kreeg de naam: Het persoonlijke Portfolio.

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33