De GPS Werken met de Glimlach: Spelenderwijs medewerkerstevredenheid verhogen

Wat? Spelenderwijs medewerkerstevredenheid verhogen

Het ESF-project Wellness@Work ontwikkelde de toolkit “Werken met de Glimlach”. Het is een interactief spel dat polst naar de tevredenheid van de werknemers in de onderneming. Deze toolkit werd zo ontwikkeld dat ondernemingen zelfstandig de werknemerstevredenheid kunnen meten en verbeteren. We benadrukken hierbij dat deze toolkit een middel is om het proces rond medewerkerstevredenheid op een originele manier te starten. Het is geen doel op zich. Deze tool kan een aanzet zijn tot een duurzaam beleid rond medewerkerstevredenheid in ondernemingen, vooral dan kmo’s.

Hoe? Met behulp van een kit met vijf instrumenten

De GPS Werken met de Glimlach is een tool voor motivatie & werknemerstevredenheid. Hij bestaat uit 5 onderdelen. De Handleiding voor het bedrijf geeft een overzicht van de verschillende stappen om de workshop voor te bereiden, goed te laten verlopen en af te ronden. Er worden ook enkele voorbeelden uit de praktijk uitgewerkt ter inspiratie.
De handleiding voor de trainer bespreekt het verloop van de workshop stap voor stap. Het GPShulpje dient als geheugensteuntje voor de trainer tijdens de workshop. De cd-rom Werken met de Glimlach bevat alle nodige documenten voor de workshop. Het GPS-bord ten slotte vormt de kern van het spel. Dit bord is nodig om de workshop uit voeren.

De resultaten van de toolkit “Werken met de Glimlach” hebben het licht op groen gezet voor de start van bedrijfsinterne werkgroepen. Die hebben tot doel een breed draagvlak voor acties in de onderneming te creëren en de betrokkenheid van de werknemers te maximaliseren. De bedrijfsinterne werkgroepen werken elk op hun eigen tempo en bepalen hun eigen acties, rekening houdend met de bedrijfsbehoeften en de bedrijfscultuur.

Voor wie? De kmo’s en vooral hun medewerkers

Bij zijn ontwikkeling werd deze bijzondere GPS uitgeprobeerd door arbeiders, bedienden, leadoperators, sectorverantwoordelijken, laboranten, koeriers, leerkrachten, chauffeurs,
onderhoudspersoneel, al dan niet in aanwezigheid van het management of een vertrouwenspersoon. De onderdelen van deze tool stellen zowel de werkgevers als de begeleiders of trainers in staat het proces vlot te doorlopen.

Achtergrond: Uitgetest in 8 bedrijven bij 80 medewerkers

Acht deelnemende bedrijven aan het project Wellness@Work waren bereid om samen met de promotor van het project een stap in het onbekende te zetten. De methodiek werd er succesvol uitgetest bij tachtig van hun enthousiaste medewerkers. Deze toolkit werd ontwikkeld op basis van de GPS voor Ondernemingen van Flanders District of Creativity (www.flandersdc.be), een eenvoudige effectieve brainstormmethode om nieuwe ideeën te genereren. Deze gps is gratis te downloaden via www.gpsvoorondernemingen.be.

Auteurs en contacten

Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
Christel Geltmeyer
Noordlaan 21
9200 Dendermonde
052/33.98.35
christel.geltmeyer@voka.be

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: