De inclusieve organisatiecultuur: ruimte voor elk talent

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Dit project komt voort uit de observatie dat voor bepaalde minderheden discriminatie en autodiscriminatie op de werkvloer een realiteit zijn, wat een inclusieve talentbenadering in de weg staat en wat problemen kan veroorzaken, zowel psychisch als op carrièrevlak. Op deze problematiek willen de promotor en de partners een antwoord bieden door enerzijds in te zetten op het organisatie- en teamniveau, en anderzijds op het individuele niveau. Op basis van een wetenschappelijke screening van de literatuur, diepte-interviews , focusgroepen en klankbordgroepen werd een toolbox ontwikkeld waarin zowel de organisatiecultuur (specifiek rond de inclusieve cultuur en de talentbenadering) als de beleving van werkenden rond inclusie aan bod komen.

Product(en)

DRAAIBOEK DE INCLUSIEVE ORGANISATIE: toolbox

Omschrijving uitvoerders

KliQ vzw
Vlerick Business School

Website

https://www.vlerick.com/nl/research-and-faculty/knowledge-items/knowledg...

Contactpersoon

Lozano Lafertin: lozano.lafertin@cavaria.be