Delta

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Het project Delta is gericht op het wegwerken van hindernissen die voornamelijk vrouwelijke allochtonen beletten de stap naar het hoger onderwijs te zetten.

Delta laat toe studeren en werken te combineren. De opleiding wordt gespreid over vijf jaar. De studenten komen één dag per week naar de hogeschool voor seminaries en een practicum, en worden ook verondersteld zestien uur per week vrij te maken voor zelfstudie. In de opleiding ligt het accent dus op begeleide zelfstudie. De studenten worden individueel begeleid door een coach. De opleiding is sterk persoonsvormend en praktijkgericht.

Product(en)

Het project heeft een aantal instrumenten ontwikkeld die inspiratie kunnen bieden:

Omschrijving uitvoerders

Arteveldehogeschool (Opleiding Sociaal Werk) ontwikkelde dit product.

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33