Dicht de genderkloof

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Dicht de genderkloof wil via een website organisaties sensibiliseren over de loonongelijkheid tussen man en vrouw. Daarnaast levert ze bruikbare hulpmiddelen en ondersteunende informatie.

Via hun ontwikkelde website worden bezoekers gesensibiliseerd rond dit thema en krijgen ze bruikbare hulpmiddelen en ondersteunende informatie aangeboden. Je kan je salaris vergelijken met dat van anderen (salarischecker), meer informatie over je loopbaan, loonverschillen mannen en vrouwen, arbeidsrecht, etc.

Op die manier wil 'Dicht de genderloonkloof' zowel intern als extern mensen helpen te werken en actie te ondernemen rond de loonkloofproblematiek.

Product(en)

Website https://loonwijzer.be/loon/loonverschil-mannen-en-vrouwen

Omschrijving uitvoerders

Promotor van het project was ACV.

Website

http://www.loonwijzer.be

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33