Dochters van Venus

Doelgroep: Trajectbegeleiders & zorgverstrekkers, werkende vrouwen & mannen, Vrouwelijke werknemers 45+, vrouwelijke ondernemers, werkzoekende vrouwen & mannen

Met het project Dochters van Venus willen Vitaya en Markant vrouwen op weg helpen in hun professionele loopbaan.

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

In België zijn er nog steeds minder vrouwen aan het werk. Doorheen hun carrière stoten vrouwen tegen het glazen plafond, waardoor ze minder snel of zelfs geen promotie maken. Ook verdienen vrouwen vaak minder in dezelfde job dan mannen.

De steun die de overheid en het middenveld bieden, blijkt vaak onbekend en dus ook onbenut. Bij Dochters van Venus staan werkende en werkzoekende vrouwen centraal, omdat zij zelf het best geplaatst zijn om de problemen te schetsen en mogelijke oplossingen voor te stellen.

Vrouwen informeren, hun beroepsverbeelding verbreden en hun participatie aan de arbeidsmarkt én het maatschappelijke debat vergroten, dat zijn de doelstellingen van dit project.

Werkwijze

Vitaya zond in het voorjaar van 2008 een docureeks uit, waarin op een realistische manier getoond wordt welke mogelijkheden en moeilijkheden vrouwen voor en tijdens hun loopbaan tegenkomen. Vijftien getuigen, met verscheiden sociale en professionele achtergrond, vertellen over hun persoonlijke geschiedenis.

De kijker komt te weten welke opleiding ze gevolgd hebben, of en hoe ze aan een job geraakt zijn, promotie gemaakt hebben of van richting veranderd zijn. Ook wat hen tegenhoudt of helpt om te groeien en hoe ze hun job combineren met andere verantwoordelijkheden vertellen ze openhartig.

Product(en)

  • Docureeks op Vitaya

Omschrijving uitvoerders

Vitaya is een televisieomroep die zich hoofdzakelijk richt tot hoger opgeleide vrouwen uit de leeftijdsgroep 18-54.

Markant is het sociaal-cultureel netwerk van ondernemende vrouwen dat hun de mogelijkheid biedt elkaar te ontmoeten, zich te ontplooien en zich maatschappelijk te engageren.

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33