Drive – Op weg naar werkbaar werk

 

Wat?

DEZE OPROEP IS VOORLOPIG VOLZET!

Gemotiveerde medewerkers (ook in tijden van Corona!). Een positieve dynamiek op de werkvloer. Verbondendheid onder collega's tijdens het telewerken. Leidinggevenden die van wanten weten. Burn-out die geen kans krijgt. Elke organisatie droomt ervan. Maar hoe zo’n werkomgeving in de praktijk brengen? Daarvoor is er nu DRIVE: gratis hr-steun op maat van jouw organisatie, door gespecialiseerde dienstverleners. Zij bieden een klankbord en helpen om in jouw bedrijf concreet aan de slag te gaan. Is jouw organisatie (profit of social-profit) in Vlaanderen gevestigd en telt zij niet meer dan 250 medewerkers? Dien dan nu je aanvraag in bij ESF Vlaanderen!

 

Financiering?

De kost van de dienstverlener wordt gedragen door ESF, in ruil wordt verwacht dat je zelf ook de nodige tijd investeert. Projecten variëren in duur naargelang de aanvraag. Enkel organisaties (zowel profit als social profit) die voldoen aan de Europese kmo-definitie kunnen een project indienen. Grote ondernemingen en overheidsadministraties en – diensten zijn uitgesloten van deelname. 

Opgelet, deze opdrachten vallen onder de De minimis-regelgeving. Deze Europese verordening vereist dat de eindbegunstigde in een periode van drie belastingsjaren (het lopende en de 2 voorgaande) nog geen 200.000,00 euro de minimis-steun heeft ontvangen. De drempelbedragen voor de sectoren van transport, visserij en landbouw liggen lager. U vindt deze bedragen terug in de oproepfiche onderaan deze pagina. Bij twijfel kan u ons contacteren. 

 

De dienstverleners:

In 2019 deed het ESF een oproep aan dienstverleners in Vlaanderen om zich kandidaat te stellen. Via een raamovereenkomst werden uiteindelijk 4 teams van dienstverleners geselecteerd om de projecten in deze oproep te begeleiden. De geselecteerde dienstverleners zijn:

  • Alert!
  • Edeps
  • Mint Europe
  • Obelisk

Aanvragen worden na een administratieve check automatisch toegewezen aan één van bovenstaande dienstverleners via een beurtrolsysteem. Bedrijven of dienstverleners kunnen hier zelf niet in kiezen.

 

Schrijf je in

Na de eenvoudige aanvraag volgt een intake. De aanvraag wordt gezien als een startpunt voor een verdere verkenning, en niet als een opdracht die de dienstverlener de facto moet aannemen. Het is in wederzijdse overeenstemming met de dienstverlener dat de daadwerkelijke noden en doelen van een mogelijk traject bepaald zullen worden.

Vervolgens maak je samen met de dienstverlener een actieplan op. Elk project is maatwerk en erop gericht een werkomgeving te creëren die motivatie bij de medewerkers stimuleert. 

Schrijf je nu in! (VOORLOPIG VOLZET)

 

Onderzoek

Naast het verbeteren van werkbaar werk op de Vlaamse arbeidsmarkt, willen we met deze oproep ook aan kennisopbouw doen. Deelname aan deze oproep impliceert daarom als inschrijver een engagement om mee te werken aan een onderzoek i.s.m. de KULeuven. Hiermee willen we een beter zicht krijgen op welke HR-acties het meest geschikt zijn voor het verbeteren van de werkbaarheid van jobs. 

Deelname aan het onderzoek vraagt per betrokken medewerker in totaal iets meer dan 1,5 uur voor het invullen van vragenlijsten, gespreid over 4 verschillende meetpunten binnen de totale looptijd van het DRIVE-project in uw organisatie. Nadat uw aanvraag voor deelname aan DRIVE wordt goedgekeurd nodigen we graag uit voor een korte infosessie over het evaluatie-onderzoek.

 

Andere maatregelen werkbaar werk

Wil je weten welke maatregelen voor Werkbaar Werk er nog zijn? Voor meer info, klik op de maatregelen in het schema hieronder.

Scan Aan de slag
Werkbaarheidscheques KMO-P (Vlaio) en verhoging KMO-P
Drive - Op weg naar werkbaar werk
Leiderschap
Anders organiseren

 

Vragen?

Voor vragen kan u terecht bij drive@vlaanderen.be

 

Bijlagen: