Ecce Ama

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

De hoofddoelstelling van Ecce Ama was een innovatief, kwaliteitsvol instrument ontwikkelen om kansengroepen op te leiden voor een job in de kinderopvang. Om dit te bewerkstelligen werden innovatieve, kwaliteitsvolle instrumenten ontwikkeld om vormingswerkers, opleidingsverstrekkers, verantwoordelijken en begeleiders kinderopvang voor te bereiden op het werken met kansengroepen (zowel doelgroepmedewerkers als maatschappelijk kwetsbare gezinnen die moeilijk toegang hebben tot kinderopvang).

Bijzondere aandacht ging naar thema’s zoals de toeleiding en de betrokkenheid van mannen in de sector, de kwaliteit van de tewerkstelling in de kinderopvang en een kwaliteitsvolle kinderopvang die toegankelijk is voor alle ouders en kinderen.

Product(en)

Omschrijving uitvoerders

VBJK is een expertisecentrum voor opvoeding en kinderopvang.

Website

https://vbjk.be/nl/projecten/onthaalouders-sterker-maken

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33