Een holebi en transgender inclusieve toeleiding en integratie op de werkvloer

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Dit project beoogt de verbetering van de situatie van holebi’s, trans(gender)personen en gendervariante personen op de arbeidsmarkt. Er werd gefocust op het toeleidingstraject en de eerste integratiefase op de werkvloer. Aangezien dit een transnationaal project was, werd aan transnationale kennisdeling gedaan over de situatie van holebi’s en trans(gender)personen op de arbeidsmarkt en de methodieken die in dit kader in elke regio ontwikkeld werden ter verbetering van de situatie. Er werden op basis van de opgebouwde expertise diverse instrumenten ontwikkeld.
Product(en)
1. LGBTI 101:  5 educatieve filmpjes in vlogging stijl over het onderwerp SOGIESC.; na elk filmpje krijgt de deelnemer een korte pop quiz over wat ze net geleerd hebben. (https://www.kliqacademy.be/ )
2. The Road to an Inclusive Workplace: een infograph die de gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever benadrukt door aan beide zijden van een weg praktische tips en tricks te geven
3. De How-to-network-guide: handleiding met tips & tricks en enkele best practices voor iedereen die geïnteresseerd is in het oprichten van een LGBTI netwerk binnen een bedrijf of organisatie
4. TeamWorks: een innovatief kaartspel waarbij de speler in de schoenen van een selectieverantwoordelijke gezet wordt die de opdracht krijgt een divers en gebalanceerd team samen te stellen voor een specifiek project (https://kliqvzw.be/wat-doen-we/tools/werkvloer/teamworks)
5. HireMe: een online simulatiespel waarbij de speler in de schoenen stapt van een werkzoekende die zich klaarmaakt voor een jobinterview. (https://kliqvzw.be/wat-doen-we/tools)

Omschrijving uitvoerders

KliQ vzw

Website

https://kliqvzw.be/

Contactpersoon

Lozano Lafertin: lozano.lafertin@cavaria.be