EIF

Download hier het ESF-log, slogan en colofon.

Elke promotor van een EIF-project is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking over de bijstand.

Wanneer een project gefinancierd wordt in het kader van het EIF en/of de Vlaamse Overheid medegefinancierd jaarprogramma, licht de promotor de deelnemers aan het project inover deze financiering.

 In alle documenten, inclusief aanwezigheidslijsten of andere certificaten, betreffende EIF-projecten wordt vermeld dat het project wordt medegefinancierd uit het EIF en/of de Vlaamse Overheid.

Alle voorlichtings- en publiciteitsmateriaal omvat het volgende:

-               Het Europees embleem;

-               Het Vlaams embleem -Inburgering;

-               De vermelding ‘Met steun van het Europees Integratiefonds’.

 

Op de homepagina van websites van EIF-projecten moeten de hoger vermelde elementen voorkomen. Bovendien bevat de website een hyperlink naar: http://ec.europa.eu/ewsi/en

Bij goedkeuring van een EIF-project ontvangt elke promotor een poster van het Europees Integratiefonds. Een dergelijke affiche moet duidelijk zichtbaar opgehangen worden op elke locatie waar het project doorgaat.

Voor klein promotiemateriaal of voor promotiemateriaal dat op twee of meer fondsen betrekking heeft, is de regelgeving niet van toepassing.