ESF-Ambassadeurs 2013

'Wanda: een transnationaal project voor een kwaliteitsvolle kinderopvang' van de Artevelde hogeschool Gent
'Ondersteuning voor onthaalouders met 'onthaalouders sterker maken'' van de vzw Vormingscentrum voor begeleiding van het jonge kind
'Interne loopbaanbegeleiding met expeditie loopbaan' van vzw Vormingsinitiatieven

 

'Wanda: een transnationaal project voor een kwaliteitsvolle kinderopvang' van de Artevelde hogeschool Gent

WANDA is een transnationaal project van de Artevelde Hogeschool Gent in samenwerking met andere partners gericht op de sector van de kinderopvang. Het product dat dit project opleverde biedt begeleiders in de kinderopvang een houvast om kinderopvang kwaliteitsvoller te maken; meer bepaald om kortgeschoolde medewerkers en potentiële medewerkers  vanuit een waarderende en reflectieve methodiek te ondersteunen. Experten bestempelen dit product als zeer werkbaar. Het biedt een goed theoretisch kader en ook doeners hebben er heel wat aan. Er bestaat grote interesse vanuit de markt en het wordt gratis aangeboden aan al wie er mee aan de slag wil.

WANDA:
Brecht Deschepper, Artevelde Hogeschool Gent, Afd. Kattenberg 9, 9000 GENT
Brecht.deschepper@arteveldehs.be
Tel.: 09/234 84 05

'Ondersteuning voor onthaalouders met 'onthaalouders sterker maken'' van de vzw Vormingscentrum voor begeleiding van het jonge kind

ONTHAALOUDERS STERKER MAKEN van de vzw Vormingscentrum voor de begeleiding van het jonge kind(VBJK) wil kandidaatonthaalouders ondersteunen om een weloverwogen keuze voor de job van onthaalouder te maken. Met de aangeboden tools willen ze kandidaat-onthaalouders een goed inzicht geven in de verwachtingen en de nodige  competenties(POP instrument). Er wordt ook ingezet op het format “collegiaal leren”. Het aanbod is pragmatisch opgebouwd vanuit expertise uit het verleden maar biedt ook een  vernieuwende aanpak aan voor kennismakingssessies in een lokaal netwerk aangevuld met digitale ondersteuning via website. Een direct bruikbaar en genderneutraal instrument met duidelijke visie en sterke links met de sector.

Onthaalouders sterker maken:
Sandra Van Der Mespel, Vzw Vormingscentrum voor de begeleiding van het jonge kind (VBJK), Raas Van Gaverestraat 67 A, 9000 GENT
Sandra.van.der.mespel@vbjk.be
Tel: 09/232 47 35 of Mobile: 0499 25 68 55

'Interne loopbaanbegeleiding met expeditie loopbaan' van vzw Vormingsinitiatieven

Externe loopbaanbegeleiding is in, vooral theoretisch. In de praktijk is in bedrijven vaak onvoldoende expertise aanwezig om concrete loopbaanadvies en –begeleiding aan te bieden. VZW Vormingsinitiatieven (VION) biedt via het project EXPEDITIE LOOPBAAN een routeplanner aan voor het opzetten van interne loopbaanbegeleiding waarin loopbaanpaden  gevisualiseerd worden en een gids om HR verantwoordelijken essentiële competenties en methoden aan te reiken om de loopbaan van werknemers concreet te begeleiden. Het  product focust zich op de talenten van werknemers en is zeer bruikbaar in diverse contexten. Voor het eerst wordt zoveel aandacht besteed aan de organisatiekant van  loopbaanbegeleiding op verschillende niveaus en voegt daarbij bruikbare instrumenten.

Expeditie loopbaan:
Els Roelandt, Vzw Vormingsinitiatievan (VION), Maaltecenterblok A, Derbystraat 175, 9051 Sint-Denijs-Westrem GENT
Els.roelandt@vion.be
Tel: 09/243 76 65 of Mobile: 0474 71 49 68