ESF zoekt ondernemingen uit de reguliere en sociale economie om nieuwe samenwerkingsmodellen uit te testen

ESF Vlaanderen wil proeftuinen opzetten die experimenteren met innovatieve  samenwerkingsvormen tussen ondernemingen uit de sociale en de reguliere economie. In deze proeftuinen worden nieuwe inzichten en ideeën rond samenwerking uitgetest of bestaande goede praktijken verbreed. De uitdaging bestaat erin om de krachten zo te bundelen dat beide sectoren er beter van worden. Als u geïnteresseerd bent om aan één van deze proeftuin deel te nemen kun je je contactgegevens doorgeven aan ESF Vlaanderen.

ESF Vlaanderen laat het ontwerpen en samenstellen van de proeftuinen uitvoeren door externe bureaus (facilitators of “matchmakers”) die via een overheidsopdracht worden aangesteld. Deze matchmakers zijn vertrouwd  met zowel de sociale- als de reguliere economie. Een belangrijke taak van de matchmakers is het aantonen van opportuniteiten en het experimenteren met samenwerkingsvormen. Om succesvolle samenwerkingen te verkrijgen zal de matchmaker sterk focussen op een tweerichtingsbeleid tussen sociale en reguliere economie, waarbij op organisatieniveau wordt samengewerkt en de bedrijven die deelnemen de gepaste ondersteuning kunnen genieten. De matchmaker zal m.a.w. ecosystemen op lokaal, sectoraal of regionaal niveau moeten ontwikkelen, waarbij de kloof tussen organisaties uit beide sectoren wordt verkleind.

Aan het einde van de rit moeten de proeftuinen businessmodellen en draaiboeken hebben uitgewerkt die op ruimere schaal bruikbaar zijn. De gewenste samenwerkingsverbanden zijn te bepalen door de gegunde bureaus en moeten zoveel mogelijk op maat van de instappende bedrijven zijn. De uitkomst moet daarbij duidelijk een win-win zijn en kan allerlei niveaus van samenwerking bereiken, zoals marktuitbreiding, product/dienst- specialisatie, productiviteit- /efficiëntie winsten, betere zichtbaarheid, groter bereik, opschaling MVO ….
Een uiteindelijke outcome die men vanuit het beleid wenst te realiseren binnen deze proeftuinen is betere en vooral duurzame doorstroommogelijkheden van (doelgroep)medewerkers.

Bent u geïnteresseerd om mee te werken aan een proeftuin, dan kun u zich hier registreren bij ESF. Deze gegevens zullen gepubliceerd worden ter informatie voor geïnteresseerde bureaus die proeftuinen wensen te faciliteren. Registratie betekent niet dat u automatisch geselecteerd wordt. De uiteindelijke samenstelling van de proeftuin wordt beslist door de matchmaker die rekening moet houden met een gemengde, evenwichtige en werkbare samenstelling. Uw contactgegevens zullen uitsluitend binnen het kader van deze opdracht gebruikt worden.

Meer informatie over de opdracht kunt u vinden via deze link.

Contactpersoon: 

Karel Vanderpoorten

Karel Vanderpoorten
T:
02/552 83 40