Wat is een oproep?

Om de middelen die aan het ESF-programma zijn toegewezen uit te geven, lanceert de afdeling ESF  op geregelde tijdstippen oproepen tot het indienen van projecten. Een oproep is een inhoudelijk en financieel kader dat aangeeft welke problematiek in de Vlaamse arbeidsmarkt moet worden aangepakt en welk budget daarvoor ter beschikking wordt gesteld. Alle inhoudelijke, financiële en administratieve voorwaarden van een oproep staan beschreven in een oproepfiche. Organisaties en ondernemingen die een stukje van die problematiek willen helpen aanpakken, kunnen dan een projectvoorstel indienen tijdens de periode dat de oproep open staat.