Wat is een project?

Een project is een initiatief van een organisatie waarin een aantal acties worden uitgevoerd om een bepaald resultaat of doel te behalen. Deze acties worden uitgevoerd binnen een vooraf vastgelegd en afgebakend tijdsbestek en budget. Om goedgekeurd te kunnen worden moet het project uiteraard passen in het inhoudelijk en financieel kader van een oproep. Klik hier voor meer info over de projectcyclus.