Opleiding Systeemdenken in de begeleiding van werkzoekenden

U I T N O D I G I N G
3-daags Opleidingsprogramma
Systeemdenken in de begeleiding van werkzoekenden

Bots je op limieten in de ondersteuning die je kan bieden aan werkzoekenden?
Merk je een mismatch op tussen het (standaard)aanbod en de complexe vragen van werkzoekenden?
Ervaar je dat structurele knelpunten blijven bestaan ondanks deelname aan intervisie met collega’s?
Is het moeilijk om met externe dienstverleners rond de tafel te zitten om de situatie van de werkzoekende duurzaam te verbeteren?
Wat als we als uitgangspunt nemen dat het niet de individuen zijn die de resultaten genereren maar het arbeidsmarktsysteem rondom hen?

Wat
Systeemdenken is een multidisciplinaire aanpak die organisaties over de hele wereld helpt om het werk beter te organiseren, met een positieve werksfeer en betere resultaten voor burgers als gevolg. Het is een beproefde aanpak die toegepast wordt in uiteenlopende sectoren als gezondheidszorg, sociale zorg, financiële dienstverlening, etc.

We zullen enkele kernbegrippen van systeemdenken onderzoeken met eenvoudig te begrijpen theorie en veel praktische toepassingen. We zullen begrijpen hoe onze diensten en organisaties echt werken, gedeelde processen ontwerpen voor betekenisgeving en verbeteringen in complexe omgevingen. We zullen leren hoe we verantwoordelijkheid en gemeenschapszin een plek geven in onze organisaties, en hoe we diensten ontwerpen die voor burgers eenvoudiger, beter en sneller zijn, zonder daarom duurder uit te vallen voor de belastingbetaler.

Voor wie
Dit programma wordt aangeboden aan duo’s bestaande uit een manager (die een leidinggevende rol opneemt wat betreft de dienstverlening aan werkzoekenden) en een eerstelijnsmedewerker van die manager, van organisaties die een project hebben binnen één van de volgende ESF-oproepen; WIJ3 (404), Begeleiding van kwetsbare groepen (382, 405) of Outreach & Activering (457).

Deelname is vrijwillig maar impliceert een engagement om aan alle activiteiten van de opleiding als duo deel te nemen. De kosten qua tijdsinzet voor deelname aan de opleiding zijn subsidiabel en kunnen via de tijdregistratie in het project geregistreerd worden. De driedaagse opleiding staat naast de activiteiten die ESF organiseert om kennisuitwisseling tussen de projecten te bevorderen. 

Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot 24 (12 duo’s). Indien er meer vraag is dan aanbod zal een selectie gemaakt worden op basis van de informatie in het inschrijvingsformulier (zie infra) en geografische spreiding.

Wanneer 
Het programma bestaat uit 3 opeenvolgende opleidingsdagen (6/11, 20/11 en 9/12) die plaatsvinden in Brussel. Daartussen wordt verwacht om op de werkvloer ook een aantal acties uit te voeren.

Bronnen
• Lowe T., Plimmer D. (2019). Exploring the new world: Practical insights for funding, commissioning and managing in complexity.
• Zokaei K, Elias S., O’Donovan B., Samuel D., Evans B., Goodfellow J. (2010). Lean and Systems Thinking in the Public Sector in Wales.
• Whiting D, Croker R, Watson J, et al, Optimising laboratory monitoring of chronic conditions in primary care: a quality improvement framework. BMJ Open Quality 2019;8:e000349. doi: 10.1136/bmjoq-2018-000349
• Ramage M and Shipp K, (2009). Systems Thinkers, Springer.

Voor meer informatie kan u terecht bij
Anneleen Dewitte
T 02 552 83 19
E anneleen.dewitte@wse.vlaanderen.be

Inschrijven
Organisaties die interesse hebben om deel te nemen kunnen zich inschrijven tot en met 22 oktober via een online bevraging. Daarin komen de volgende vragen aan bod:  
• Wie zal deelnemen aan de opleiding? Gelieve naam en contactgegevens in te vullen.
• Wat zijn de belangrijkste uitdagingen die u als dienstverlener voor een werkzoekende tegenkomt?
• Waarom bent u geïnteresseerd om de systeemaanpak te onderzoeken?
• Welke verwachtingen heeft u van de opleiding?
• Wat is voor u belangrijk in uw relatie met ESF Vlaanderen?

 
Start -en einddatum: 
06 november 2019 09:00 tot 09 december 2019 17:00
Inschrijven tot: 
dinsdag, 22 oktober, 2019 - 23:30