Femcontrol

Doelgroep: werkzoekende vrouwen & mannen

Vrouwen zijn in de bewakingssector schaars. Daardoor kan er niet voldoende aan de vraag voldaan worden.  Met dit project willen we ervoor zorgen dat laaggeschoolde, al dan niet werkloze vrouwen (en in tweede instantie ook mannen) in de bewakingssector aan de slag kunnen door ze een genderneutrale opleiding aan te bieden.

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Bewaking heeft een hoge vlucht genomen. In bedrijven en in het openbare leven is de dienstverlening van bewakingsondernemingen niet meer weg te denken. De spectaculaire groei is enerzijds te verklaren door de toenemende criminaliteit. Anderzijds is er de complexiteit van de bedrijven, productieprocessen en de samenleving die steeds meer toezicht en controle vragen. Meer en meer bedrijven en organisaties maken dan ook gebruik van bewakingsdiensten. Hierbij is er een stijgende vraag waar te nemen naar vrouwen voor de uitvoering van bewakingstaken. Vrouwen zijn in de sector echter schaars, waardoor niet voldoende aan de vraag voldaan kan worden. Als opleidingsverstrekker voor managers, zelfstandigen en werknemers van kmo’s vinden we dan ook geen vrouwen terug in onze bewakingsopleidingen. Met dit project willen we ervoor zorgen dat laaggeschoolde, al dan niet werkloze vrouwen (en in tweede instantie ook mannen) in de bewakingssector aan de slag kunnen door ze een genderneutrale opleiding aan te bieden.

Werkwijze

 • Installatie van een stuurgroep
 • Genderneutraal maken van de opleiding
 • gendertraining voor de opleiders
 • opleidingsmateriaal toegankelijker maken
 • Rekrutering van testpubliek
 • screeningsinstrumenten aanpassen aan beoogd doelpubliek
 • effectieve werving
 • Opleidingsactiviteiten
 • voorbereiding
 • realisatie
 • evaluatie
 • Disseminatie

Product(en)

 • Genderneutraal opleidingsmateriaal voor de basisopleiding bewaking en voor de opleiding persoonscontrole.
 • Herwerkte materie ‘Recht’: nieuw format dat de cursist in staat moet stellen om de inhoud beter te begrijpen en beter te verwerken.
 • Sensibilisatie van het merendeel van onze docenten bewaking rond gender. Cursus door FLORA vzw.
 • Uitwerking geslaagde wervingscampagne: opmaak affiche en een ruime verspreiding ervan (pers, vaktijdschriften, sector).
 • Uitwerking en uitvoering screening door de VDAB (niveaubepaling en bepaling welke de meest geschikte testen zijn voor onze doelgroep).
 • Organisatie van twee infomomenten voor twee groepen vrouwelijke cursisten.
 • Het bereiken van een grote groep geïnteresseerde vrouwelijke werkzoekenden.
 • Realisatie van de opleidingen FEMCONTROL I en FEMCONTROL II (telkens basis bewaking en persoonscontrole, plus extra modules). Aan beide kunnen vijfendertig cursisten deelnemen.
 • Begeleiding van onze cursisten naar de arbeidsmarkt door middel van de organisatie van een ‘opleidings- en jobhappening private bewaking’.
 • Samenwerking met de sector en beroepsorganisaties.
 • Sensibiliseringsmateriaal:
 • Affiche en flyer

Omschrijving uitvoerders

Syntra West: meer en beter leren ondernemen in de kmo, daar staat Syntra West voor. Syntra West biedt opleidingen in twintig sectoren aan, zowel in dag- als avondonderwijs, op zes campussen verspreid over heel West-Vlaanderen. Onze praktijkgerichte aanpak staat ervoor garant dat je de kennis die je bij Syntra West opdoet, ook meteen professioneel kunt toepassen. Syntra West leidt vooral medewerkers, kaderleden en bedrijfsleiders uit kmo’s op, maar ook organisaties uit de socialprofitsector en overheidsinstellingen doen een beroep op onze brede knowhow.

Het opleidingsinstituut werd in 1960 opgericht onder de naam Vormingsinstituut voor KMO. Sinds 2002 draagt het de naam Syntra West. In maart 2005 behaalde Syntra West de ISO-certificatie voor de hele organisatie.

VDAB
Producten
affiche.jpg
flyer.jpg
BASISCURSUS_-_eindversie_20-8-2005_-_genderneutraal.doc
BASISOPLEIDING_BEWAKING2.pps.ppt
CURSUS_PERSOONSCONTROLE_-_eindversie_22-08-2004_-_genderneutraal.doc
persoonscontrole_-_femcontrol.ppt

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: