Genbasec

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

GenBaSec wil dat er, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs, meer aandacht besteed wordt aan gender. Door scholen te ondersteunen bij het werken aan een genderbeleid, materialen te ontwikkelen om het thema op school te introduceren, het belang te benadrukken van het werken met een gendercoach of -team en het aanbieden van strategieën voor een genderbewust schoolbeleid, streeft dit project zijn doel na.

Product(en)

In een handboek voor gendercoaching op school wordt ingegaan op het thema gender en de verschillende gebieden waarop het ingrijpt op school. Dat handboek omvat een strategie om met collega’s rond dit thema aan de slag te gaan, een aantal aspecten van gendercoaching en bijpassend materiaal.

Omschrijving uitvoerders

De Dienst Beroepsopleiding (DBO) van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming hield zich bezig met beroepsopleidingen in de breedst mogelijke context.

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33