Gender Balance

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Het project Gender Balance is ontstaan vanuit de vaststelling dat de automotive- en engineeringsectoren in Vlaanderen nog steeds mannelijke sectoren zijn. Om die reden wil Gender Balance bedrijven in eerste instantie sensibiliseren over de noodzaak van een genderbewust humanresourcesmanagement. In tweede instantie reikt dit project praktische tools aan om meteen mee aan de slag te gaan.

Gelijke kansen moeten op de bedrijfsagenda worden geplaatst. Deze tool bevat daarom basisinstrumenten voor gelijke kansen in rekrutering: de gegevens voor de opstelling van een business case, een proces en een methodologie die de bedrijven zelf kunnen aanpassen aan hun specifieke eigenschappen. Dit neemt niet weg dat men bij rekrutering pas een gelijkekansenbeleid kan voeren, als de steun van het topmanagement aanwezig is. Het gaat immers om een cultuurverandering die de minder evidente groepen op de arbeidsmarkt en in de organisatie de kans geeft om door te stoten naar de top van de bedrijfsladder.

Product(en)

Gender Balance bestaat uit volgende producten:

  • Handleiding met tips en tricks voor rekrutering: Op zoek naar talent? Vind de beste vrouw of man voor een job
  • Assessmenttoolbox gendervriendelijke maatregelen: Het is een website waarop je geanticipeerde voor- en nadelen van de beoogde maatregelen kan toetsen aan de empirische validiteit. Modaliteiten van de verschillende maatregelen, hun voorkomen in bedrijven, randvoorwaarden voor effectiviteit en stappenplannen ter implementatie worden beschreven. De site wordt regelmatig aangevuld op basis van nieuwe inzichten. 

Om de toolbox te kunnen toepassen op de specifieke bedrijfssituatie is een methodologietabel uitgewerkt. De tabel is een hulpmiddel bij het structureren en sturen van het beslissings- en besluitvormingsproces dat de bedrijven zullen doorlopen.

Omschrijving uitvoerders

Toyota Motor Europe

Website

www.genderbalance.uhasselt.be

Gevalideerd product

De producten van Gender Balance werden door een groep experten positief gevalideerd. Dit product werd daarna lichtjes herwerkt zodat het een algemeen inzetbaar HR-instrument is geworden. Het herwerkte product kreeg de naam: Diversity Balance.

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33