Gendertips

Enkele tips bij het hanteren van genderinclusief taalgebruik (28 oktober 2020)

  • Gebruik waar mogelijk neutrale termen, bv. ‘personeelsleden’ i.p.v. ‘medewerkers’;
  • Gebruik, wanneer dit niet mogelijk is, zowel de mannelijke als de vrouwelijke term, bv. ‘medewerkers en medewerksters’;
  • Gebruik waar mogelijk neutrale beroepsnamen, bv. arts i.p.v. geneesheer, leerkracht i.p.v. leraar, verpleegkundige i.p.v. verpleegster,…;
  • Gebruik, wanneer dit niet mogelijk is, zowel de mannelijke als de vrouwelijke beroepsnaam, b v. ‘leraars en leraressen’;
  • Houd rekening met het feit dat bepaalde adjectieven een eerder mannelijke en bepaalde adjectieven een eerder vrouwelijke connotatie hebben en zorg hierbij voor een evenwicht: bv. behulpzaam (V) tegenover analytisch (M),  bereidwillig (V) tegenover autonoom (M), communicatief (V) tegenover commercieel (M),…;
  • Vervang ‘hij’ als verwijzing naar mannelijke substantieven zoals ‘promotor’ door een neutrale term, bv. ‘deze’, of verwijs met ‘hij of zij’;
  • Verwijs niet met ‘zij’ naar een mannelijk of onzijdig substantief, maar gebruik gewoon het grammaticaal correcte ‘hij’ of ‘het’. Indien mogelijk kan je de meervoudsvorm gebruiken, met name ‘ze’.
  •  Verwijs niet met ‘haar’ naar een mannelijk of onzijdig substantief, maar gebruik gewoon het grammaticaal correcte ‘zijn’;
  • Gebruik bij vacatures en andere jobomschrijvingen de genderinclusieve aanduiding ‘M/V/X’.

Meer info over genderinclusief taalgebruik vindt u hier.

ESF-Vlaanderen werkt momenteel aan een handleiding voor genderinclusief taalgebruik voor ESF-promotoren. Je leest er meer over in toekomstige nieuwsbrieven.

 

Verdienen moeders minder dan vaders? (gendertip 22 september 2020)

In Vlaanderen is er al een hele weg afgelegd wat betreft de creatie van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Toch is er nog een hele weg te gaan: vrouwen zijn weliswaar minstens even goed geschoold als mannen en ze zijn ruim vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Ze werken echter veel meer dan mannen in de zogenaamde zachte sectoren en ze vormen nog altijd een minderheid in leidinggevende posities. De meest frappante loonkloof doet zich echter voor tussen moeders en vaders, zoals blijkt uit een studie over Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dit onderzoek toont aan dat het verdienvermogen van vrouwen aanzienlijk vermindert vanaf het moment dat ze moeder worden. Vaders daarentegen zijn dan weer geneigd om meer te werken om dit inkomensverlies te compenseren. Liesbet Stevens (adjunct-directeur van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen) legt uit hoe dit mechanisme 

De studie waarnaar Liesbet Stevens verwijst vindt u hier

Ook de website van het ESF-project ‘Dicht de genderkloof’ behandelt deze thematiek. Op deze website staat zowel sensibiliseringsmateriaal als een salaris chequer.

 

Duaal leren en gender (gendertip 1 september 2020)

ESF Vlaanderen is op zoek naar mooie voorbeelden inzake duaal leren en gender. Ken jij een goed voorbeeld van school of bedrijf, enthousiaste leerkrachten, mentoren en/of leerlingen of wil je zelf wel getuigen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten en mail naar annemie.roets@vlaanderen.be.

Wil u weten waarvoor we die goede praktijken nodig hebben, lees hier dan verder.

Populatiecheck (gendertip 2 juli 2020)

Velen van jullie zijn ongetwijfeld, na een heel kalme Corona-periode,  weer volop bezig deelnemers/medewerkers aan het rekruteren binnen de organisatie. Bovendien staan er heel wat ESF-oproepen open die de mogelijkheid bieden om kansen te geven aan nieuwe deelnemers binnen een project. Maar is jullie rekrutering van deelnemers/medewerkers zonder onbewuste vooroordelen? Hopelijk helpen de tips in deze populatiecheck jullie op weg om dit te toetsen en eventueel een aantal stappen te ondernemen naar een evenwichtige deelname van iedereen.

Internationale Mannendag 2019

Op 19 november 2019 heeft ESF Vlaanderen 3 mannen in de bloemetjes gezet die actief bezig zijn met gender in hun ESF project. In onze ESF Nieuwsbrief hebben we twee van de producten ook verder onder de aandacht gebracht.

Zo heeft Open Atelier een instrument ontwikkeld dat inzicht geeft over diversiteit in het intern en extern organisatiebeleid. Wil je wat meer informatie over onze actie van Internationale Mannendag en over het instrument van Open Atelier neem dan snel hier een kijkje.

De andere finalist Finale Events is dan weer bezig met de ontwikkeling van een gender gids, die raadpleegbaar zal zijn vanaf begin 2021. Wil je toch al wat duiding over deze gids, bekijk dan zeker deze pagina.

Gender en duaal leren

ESF Vlaanderen heeft een project uitgewerkt inzake gender en duaal leren. Samen met een aantal ESF projecten duaal leren is ESF Vlaanderen aan de slag gegaan om te kijken hoe men nog meer kan nadenken over gender in duaal leren. Want we merken dat de gender problemen die zich voordoen op de arbeidsmarkt ook aanwezig zijn in duaal leren. Na een aantal collectieve sessies over instroom en sensibilisering werd ook individele coaching aangeboden aan een aantal ESF-promotoren. De resultaten van deze individuele coaching werden besproken tijdens een collectieve intervisie op 27 januari 2020 bij Dachser te Willebroek. Tijdens dit intervisiemoment hadden we ook de gerenomeerde professor Wayne Visser uitgenodigd. Een heel korte samenvatting van zijn interventie zie je op dit filmpje

ESF Vlaanderen is momenteel hard aan het werken aan een inspiratiedocument over gender en duaal leren met tips and tricks voor de scholen, sectoren en bedrijven. Dus hou onze website en ESF Nieuwsbrief in het oog!

Gender in Coronatijden

Covid-19 heeft heel wat schade toegbracht aan onze economie en heeft ook reeds zichtbare effecten op de arbeidsmarkt. Maar deze Corona-periode heeft ook zijn impact op gender in de samenleving. Het European Institute on Gender Equality (EIGE) heeft een rapport geschreven over gender en het Coronavirus. Wil je hier meer over weten surf dan zeker naar deze link.

Missie en Visie

ESF Vlaanderen draagt inclusief beleid hoog in het vaandel. Vandaar dat we onze missie en visie hebben aangepast. We vermelden hier het stukje visie rond inclusief beleid, dat eveneens op onze website is terug te vinden:
“Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen ondersteunt gelijke toegang tot, gelijke deelname aan en gelijke behandeling op de arbeidsmarkt van eenieder, met inbegrip van gelijke arbeidsvoorwaarden en loopbaanmogelijkheden. ESF trekt volop de kaart van diversiteit. Het wenst verschillende vormen van ongelijke behandeling en discriminatie - zoals op basis van geslacht, genderidentiteit, etniciteit, herkomst, leeftijd, seksuele oriëntatie en/of andere - tegen te gaan. ESF heeft hierbij aandacht voor het stimuleren van het intersectioneel denken.”

Frequently asked questions over gender

Door de jaren heen werden er heel wat vragen gesteld over gender door onze promotoren en stakeholders. Hoog tijd om een FAQ op te stellen over gender. Deze FAQ heeft ondertussen ook al zijn plaatsje gevonden op onze website maar we zetten onze FAQ ook hier nog eens graag in de kijker.