Helden van elke dag

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Het Beroepenhuis is een educatief centrum voor jongeren van 11 tot 14 jaar, hun leerkrachten en ouders. Aan de hand van een interactieve tentoonstelling en beroepenateliers maak je er op een speelse manier kennis met een brede waaier aan, vooral technische, beroepen. Elk beroep wordt op een gendergevoelige wijze benaderd.

Om de leerlingen te helpen bij het maken van schoolloopbaankeuzes, kunnen leerkrachten uit de derde graad van het basisonderwijs een beroep doen op het lessenpakket ‘Helden van elke dag’.

Product(en)

Het didactisch pakket ‘Helden van elke dag’ gaat vooral op zoek naar de talenten van leerlingen. Het bevat een WO-thema rond werk, een toekomstspel voor de hele klas en een reeks checklists in verband met gendergevoeligheid in het onderwijs. Het levert info over studiekeuze, beroepen en de sterke en zwakke punten van de leerling; structureert deze info in een toekomstparcours en richt zich op attitudevorming. De doelstelling en handleiding, inclusief checklists, van dit project vind je hier.

Het didactisch pakket biedt vier onderdelen:

Omschrijving uitvoerders

Het Beroepenhuis is een educatief centrum dat klassen uit de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs ontvangt. Zij worden er op een leuke en interactieve manier in contact gebracht met de wereld van arbeid en beroep.

www.beroepenhuis.be

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33