Het werken zoals het is

Doelgroep: Werkzoekende vrouwen & mannen, Trajectbegeleiders & zorgverstrekkers

Het 'werken zoals het is' wil mannen en vrouwen sensibiliseren en motiveren aan de hand van goede voorbeelden. Deze werden verzameld op video.

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Dit project heeft 3 doelstellingen: ten eerste werken aan de beeldvorming van bepaalde beroepen, zodat sommige vooroordelen weggewerkt worden; ten tweede bepaalde beroepen opwaarderen door het visueel maken van de werksituatie en ten derde werkzoekenden toeleiden naar de geschikte jobs, zodat de instroom van vrouwen (en mannen) in typische mannelijke (en vrouwelijke) beroepen verhoogd wordt.

Deze doelstellingen werden gerealiseerd door de ontwikkeling van een praktische beroepenfilm, die visueel in beeld brengt wat een vrouwelijke (of mannelijke) medewerker in die bepaalde job allemaal doet.

Werkwijze

Tijdens de keuze van de bedrijven en de personen is ervoor gezorgd dat het goede voorbeelden zijn: voorbeelden die sensibiliserend en motiverend werken voor andere personen. De personen in de filmpjes moesten immers kunnen doorgaan als rolmodel en niet als uitzondering die de regel bevestigt. Bovendien moesten de filmpjes ook een goed beeld geven van de werkelijkheid. Bij gebrek aan goede voorbeelden werden de filmpjes gecentreerd rond vrouwen in roldoorbrekende jobs.

Producten

DVD: Werken zoals het is, Vrouwen in roldoorbrekende beroepen.
deel 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Omschrijving uitvoerders

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (projectcoƶrdinators)
VDAB (partner)
RESOC (partner)

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33