Hoe pakken we het aan in ESF-Agentschap? En wat is jouw voordeel?

Kennisverzameling

We verzamelen de kennis opgedaan in de ESF-projecten via onze productotheek en via onze website (welkom dus op onze inspiratiebron!). Maar we gaan ook luisteren naar wat u nodig heeft via bevragingen/luistermomenten/expertenvergaderingen en dergelijke meer. Dus hou onze agenda goed in de gaten zodat je geen interessante momenten mist om kennis te verzamelen en om duidelijk te maken wat jij nodig hebt!

Kennis(ver)deling

De kennis die we verzameld hebben gaan we bekijken en analyseren en de veelbelovende voorbeelden gaan we met je delen. Dit door op infosessies promotoren uit te nodigen en hun verhaal te laten doen; door informatie met je te delen over goede praktijken via opnieuw de website (kijk zeker naar onze thema’s in de kijker, de ESF-Ambassadeurs en de gevalideerde producten) en via de E-zine. Maar we gaan ook proberen om proactief aan het werk te gaan en hot items op de arbeidsmarkt met jullie te bespreken en dus zo snel als mogelijk innovatieve ideeën met jullie te delen.

Kennistoepassing

Een grote uitdaging is niet enkel kennis te delen maar ze ook toe te passen en nieuwe kennis te delen. We zijn er nog lang niet, maar mooi zou zijn om via bijvoorbeeld themawerking verschillende producten aan elkaar te linken, ze opnieuw te testen of een beetje te herschrijven en ze dan voor te stellen aan een ruimer publiek. Op die manier dragen we ook ons steentje bij tot innovatieve ideeën.

Kennisevaluatie

Last but not least is het evalueren van onze kennis zeer belangrijk. Dit zouden we kunnen doen via social experiments en via onze contacten met jou! Want van jullie feedback kunnen we heel veel leren. Dus nog een aantal uitdagingen, ook voor ons!