Home managers

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Met Home Managers wil Markant nieuwe, betere en betaalbare diensten voor huishoudelijke ondersteuning creëren, die tegemoetkomen aan de noden van werkende vrouwen, hun families en de ouder wordende bevolking. Een gat in de markt, want de vraag naar huishoudhulp is veel groter dan het aanbod!

Markant stimuleert vrouwen om een huishoudhulpbedrijf op te richten en ontwikkelde in samenwerking met opleidingspartners een modulair opleidingstraject op maat voor het starten van zo’n zaak. Daarnaast ontwikkelde projectpartner Vokans een innovatief opleidingstraject voor de ‘home managers’, de toekomstige werknemers van de huishoudhulpbedrijven.

Product(en)

Eerste Hulp bij Rekrutering en Ontwikkeling: Zelfstandige Ondernemers (EHROZO).

Omschrijving uitvoerders

Markant is een Vlaamse ledenvereniging van ondernemende vrouwen.

Gevalideerd product

Het product van Markantvzw werd door een groep experten positief gevalideerd. Dit product werd daarna lichtjes herwerkt zodat het een algemeen inzetbaar HR-instrument is geworden. Het herwerkte product kreeg de naam: EHROZO.

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33