Inloggen op ESF-Applicatie gewijzigd!

De wijze om op de ESF-applicatie in te loggen is gewijzigd! Bij het inloggen verschijnt een scherm ‘Toegang tot de online diensten van de Vlaamse overheid’.
Als je met een federaal token wenst aan te melden, gelieve in het keuzemenu te kiezen voor ‘federaal token’ en niet voor ‘VO token’.
Als je met een e-ID wenst aan te melden, gelieve in het keuzemenu te kiezen voor ‘e-ID’.
Eénmaal je deze nieuwe toegangsschermen doorlopen hebt, kom je terug op de vertrouwde schermen van de ESF-applicatie.