ESF-Ambassadeurs 2012

‘Het stimuleren van een positief leerklimaat’ van de Vlerick Business Management School
‘Het handboek voor het coachen van loopbaanvraagstukken’ van Vokans
‘Sociale innovatie op organisatieniveau in Europees perspectief’ van SERV

‘Het stimuleren van een positief leerklimaat’ van de Vlerick Business Management School

Leren doet werknemers ontplooien. Ze worden weerbaarder en kunnen beter inspelen op de veranderende arbeidsmarkt. Vlerick Business Management School  streeft daarom naar een leven lang leren. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar oudere werknemers en laaggeschoolden. Met een ondersteunend leerinstrument brengt de Vlerick Business Management School het leerklimaat in bedrijven in kaart, wordt deze geëvalueerd en gestimuleerd. Zo vergroten ze de betrokkenheid en komen ze tot een positief leerklimaat voor alle doelgroepen. 

Instrument:

Het Leerklimaat Kompas is voor iedereen die wil werken aan het leerklimaat in zijn of haar organisatie. Het is een toolbox die bestaat uit de Leerscan, De Leerwijzers en de Leergids.

-      De Leerscan is een vragenlijst die het leerklimaat in de organisatie doorlicht en op zoek gaat naar de sterktes en zwaktes. Leidinggevenden krijgen specifieke handvaten aangereikt om laaggeschoolden en oudere werknemers te motiveren tot levenslang leren. De kansengroepen zelf krijgen op hun beurt een feedbackrapport met inzichten rond hun eigen leren en leerattitude.  Tot slot krijgen HR-verantwoordelijken een kijk op hoe hun organisatie scoort in vergelijking met anderen.

-      De Leergids voor HR-verantwoordelijken, de Leerwijzer voor medewerkers en de Leerwijzer voor leidinggevenden zijn ontwikkeld om het leerklimaat te verbeteren.  Deze zijn opgebouwd rond de bouwstenen van een positief leerklimaat en bevatten onder andere concrete praktijkvoorbeelden en acties.

Contact

Vlerick Business Management school
Veronique Warmoes
Reep 1
9000 Gent
Veronique.warmoes@vlerick.com
http://leerscan.vlerick.com

 

‘Het handboek voor het coachen van loopbaanvraagstukken’ van Vokans

Loopbaancoaching is een relatief nieuw vakgebied. Om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering ervan ontwierp Vokans vzw een handboek voor loopbaancoaches en professionals. Het boek is opgesteld volgens de idee achter de loopbaanlemniscaat. Dit model houdt rekening met hoe je je loopbaan persoonlijk zinvol kan ontwikkelen en dat in relatie tot de continu veranderende arbeidsmarkt.

Het lemniscaatmodel kan ook gebruikt worden in andere dienstverleningen en contexten zoals sollicitatietraining, trajectbegeleiding, functioneringsgesprekken en outplacement. M.a.w. het handboek kan gehanteerd worden bij alles wat te maken heeft de loopbaan.

Contact

Vokans vzw
Leen Van Nooten
Haachtsesteenweg 579
1030 Brussel
Leen.vannooten@vokans.be

 

‘Sociale innovatie op organisatieniveau in Europees perspectief’ van SERV

Sociale innovatie en werkbaar werk winnen aan belang. Ervaring vanuit het binnen-en buitenland leerde de Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) dat overleg en communicatie met werknemers doorslaggevend is om sociale innovatie met succes te introduceren. Om dat overleg te op gang te brengen, ontwikkelde de SERV, in samenwerking met de Competentiepool Flanders Synergy,  een aantal instrumenten, geïnspireerd op voorbeelden uit Nederland, Finland en de UK.

 Instrumenten:

-      De definitie- en argumentenkaart is bruikbaar voor iedereen die wil sensibiliseren rond sociale innovatie of er in kleine groepjes over wil discussiëren.

-      Het opleidingspakket maakt de potentiële voor- en nadelen van sociale innovatie bespreekbaar en omvat werkformules, beeldmateriaal en presentaties.

-      Theater sociale innovatie is een bijdrage van de Competentiepool Flanders Synergy. Het is een beschrijvend en interactief theaterstuk gevoed met ideeën van het personeel en het management.

De Sociaal Economische Raad Vlaanderen (SERV) creëert met dit product ruimte om creatief te denken. De herkenbaarheid en betrokkenheid van het bedrijf wordt vergroot en werknemers gaan bewuster het samen-denken, samen-leren en samen-werken.

Contact

SERV
Brigitte Lauwers
Wetstraat 34-36
1040 Brussel
blauwers@serv.be