ESF-Ambassadeurs 2013

'WANDA' van Artevelde Hogeschool Gent
'ONTHAALOUDERS STERKER MAKEN' van de vzw Vormingscentrum voor de begeleiding van het jonge kind (VBJK)
'EXPEDITIE LOOPBAAN' van de voormalige vzw VION, overgenomen door partnerorganisatie SBS Skillbuilders

WANDA is een transnationaal project van de Artevelde Hogeschool Gent in samenwerking met andere partners gericht op de sector van de kinderopvang. Het product dat dit project opleverde, biedt begeleiders in de kinderopvang een houvast om kinderopvang kwaliteitsvoller te maken; meer bepaald om kortgeschoolde medewerkers en potentiële medewerkers  vanuit een waarderende en reflectieve methodiek te ondersteunen. Experten bestempelen dit product als zeer werkbaar. Het biedt een goed theoretisch kader en ook doeners hebben er heel wat aan. Er bestaat grote interesse vanuit de markt en het wordt gratis aangeboden aan al wie er mee aan de slag wil.
Klik hier om de website te bezoeken.

Contactgegevens:
Brecht Deschepper, Artevelde Hogeschool Gent, Afd. Kattenberg 9, 9000 GENT
Email: brecht.deschepper@arteveldehs.be
Tel.: 09/234 84 050

ONTHAALOUDERS STERKER MAKEN van de vzw Vormingscentrum voor de begeleiding van het jonge kind(VBJK) wil kandidaatonthaalouders ondersteunen om een weloverwogen keuze voor de job van onthaalouder te maken. Met de aangeboden tools willen ze kandidaat-onthaalouders een goed inzicht geven in de verwachtingen en de nodige competenties (POP instrument). Er wordt ook ingezet op het format “collegiaal leren”. Het aanbod is pragmatisch opgebouwd vanuit expertise uit het verleden, maar biedt ook een vernieuwende aanpak aan voor kennismakingssessies in een lokaal netwerk aangevuld met digitale ondersteuning via website. Een direct bruikbaar en genderneutraal instrument met duidelijke visie en sterke links met de sector.
Klik hier om de website te bezoeken.

Contactgegevens:
Sandra Van Der Mespel, Vzw Vormingscentrum voor de begeleiding van het jonge kind (VBJK), Raas Van Gaverestraat 67 A, 9000 GENT
Email: sandra.van.der.mespel@vbjk.be
Tel: 09/232 47 35
GSM: 0499 25 68 55

Externe loopbaanbegeleiding is 'in', vooral theoretisch. In de praktijk is in bedrijven vaak onvoldoende expertise aanwezig om concrete loopbaanadvies en –begeleiding aan te bieden. De voormalige VZW Vormingsinitiatieven (VION) heeft samen met haar partners via het project gewerkt aan EXPEDITIE LOOPBAAN: een routeplanner voor het opzetten van interne loopbaanbegeleiding waarin loopbaanpaden gevisualiseerd worden én een gids om HR verantwoordelijken essentiële competenties en methoden aan te reiken om de loopbaan van werknemers concreet te begeleiden. Het product focust zich op de talenten van werknemers en is zeer bruikbaar in diverse contexten. Voor het eerst wordt zoveel aandacht besteed aan de organisatiekant van loopbaanbegeleiding op verschillende niveaus. Daarbij worden ook nog eens heel bruikbare instrumenten aangereikt. De verdere verspreiding van EXPEDITIE LOOPBAAN wordt gefaciliteerd door de partnerorganisatie SBS Skillbuilders.
Klik hier om de website te bezoeken.

Contactgegevens:
Katleen De Smet, SBS Skillbuilders, Lippenshofweg 1, 9320 Aalst (Nieuwerkerken)
Email: katleen@skillbuilders.be
Tel: 053/85 77 78
GSM: 0485 08 17 89