ESF-ambassadeurs 2016

De ESF-ambassadeurs van 2016 zijn:

"Connect2Work" van HIVA-KULeuven in samenwerking met Atlas vzw en VDAB
'STEMsters" van Karel de Grote Hogeschool in samenwerking met Universiteit Antwerpen, Agoria vzw en VDAB
''Morele stress in de (ouderen)zorg" van Hogeschool West-Vlaanderen in samenwerking met Woonzorggroep GVO

Connect2Work

van HIVA-KULeuven

In het ESF-innovatieproject Connect2work werd een nieuw dienstverleningsconcept ontwikkeld, namelijk: mentoring naar werk voor hoogopgeleide anderstaligen (HOA’s). Vrijwilligers die tewerkgesteld zijn (of zijn geweest) in een bepaalde sector/beroep worden gematcht met HOA’s die hierin tewerkgesteld willen worden.

De mentor fungeert als ‘buddy’ tijdens de zoektocht naar werk en stelt minimaal zijn professioneel netwerk open. De exacte invulling van zijn taken en rol maakt deel uit van de conceptontwikkeling. Er wordt gestreefd naar (structurele) inbedding van het dienstverleningsconcept in de dienstverlening van de VDAB maar ook naar toepasbaarheid binnen andere contexten.

Het concept met bijbehorende mentoropleiding en uitvoerings- en opvolgingstools werden ontwikkeld door HIVA-KU Leuven, Atlas vzw en VDAB.

Contactgegevens: Peter De CuyperPatrick Noël VercruysseLuk Groffy

Meer informatie over het bijhorende ESF-project vind je hier.

 

STEMsters

van Karel de Grote Hogeschool in samenwerking met Universiteit Antwerpen, Agoria vzw en VDAB

Op globaal, Europees en Vlaams niveau is er een tekort aan gekwalificeerde werkkrachten voor STEM-gerelateerde domeinen (Science, Technology, Engineering, Mathematics) hetgeen een negatieve impact heeft op welvaart en welzijn van een samenleving. Recente wetenschappelijke inzichten tonen aan dat de taal waarmee STEM-gerelateerde studiebrochures en vacatures opgesteld zijn een structurele horde vormen voor de instroom van vrouwen naar STEM-sectoren. Tegelijkertijd toont onderzoek aan dat aangepast taalgebruik de instroom van vrouwen naar STEM-sectoren kan verhogen.

Het project STEM/sters maakt dienstverleners/sters (bv. medewerkers/ster HR of communicatie) competenter in het hanteren van aangepast taalgebruik voor het opstellen van studiebrochures en/of vacatures om zo bij te dragen tot een verhoogde instroom naar STEM-opleidingen en -beroepen. De wetenschappelijke inzichten omtrent aangepast taalgebruik voor studiebrochures en vacatures werden tot 3 heel concreet en direct omzetbare richtlijnen samengevat. Deze 3 richtlijnen zijn nu in 3 dragers beschikbaar: een schrijfwijzer, een website en een training.

Contactgegevens: Maayke Nabuurs en Dries Vervecken
Meer informatie over het bijhorende ESF-project vind je hier.

 

Morele stress in de (ouderen)zorg

van Hogeschool West-Vlaanderen in samenwerking met Woonzorggroep GVO

Morele stress is het wrange gevoel dat zorgverleners ervaren wanneer zij hun waarden en visie op goede zorg niet in de praktijk kunnen brengen. Het ervaren van morele stress is op zich een teken dat men als zorgverlener betrokken is op de kwaliteit van de zorg. Het is dan ook niet mogelijk, noch wenselijk om morele stress uit de zorgsector te bannen. 

De onderzoekscluster Verpleegkunde van de Hogeschool West-Vlaanderen sloeg de handen in elkaar met Woonzorggroep GVO voor een tweejarig innovatieproject met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid. In een cocreatief proces werd een actieplan en instrumentarium ontwikkeld voor het detecteren, bespreekbaar stellen en hanteren van morele stress in (ouderen)zorgorganisaties met oog op retentie, welzijn van de medewerker en kwaliteit van de zorg. Het resultaat is een website met een uitgebreid instrumentarium: www.morelestress.be

Contactgegevens: Herlinde Dely en Céline Baele

Meer informatie vind je hier.