Active Aging

Het netwerk Active Ageing vindt zijn oorsprong in 2008. Op initiatief van Italië gingen verschillende lidstaten en regio’s binnen de Europese Unie een samenwerkingsverband aan om zich actief te buigen over de problematiek van de vergrijzende bevolking en de gevolgen hiervan  voor de arbeidsmarkt. Nederland wierp zich op als trekker van dit netwerk. Als gemeenschappelijk doel zochten de deelnemende landen en regio’s naar goede praktijken rond ‘Active Ageing’. Om de ervaringen verder te delen creëerde het netwerk een platform dat een antwoord kan bieden aan organisaties en overheden binnen de Europese Unie die met deze problematiek geconfronteerd worden.

Het netwerk ‘Active Ageing’ loopt begin 2013 op zijn einde, maar een  kant-en-klare oplossing is er nog lang niet. Daarom werd een nieuwe aanvraag ingediend zodat ook in de volgende programmaperiode ervaringen rond ‘Active Ageing’ kunnen worden gedeeld over de Europese lands- en regiogrenzen heen.

Kom alles te weten over het netwerk Active Ageing op de website: www.esfage.eu.

 

Beschrijving: 

Sensibiliseringsvideo gemaakt voor het Europees learning network 'Active Ageing'.