Empowerment en Inclusie

Het ESF-Agentschap Vlaanderen maakt deel uit van het Europees Lerend Netwerk Empowerment en Inclusie.

Empowerment is een proces van versterking, waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen grip krijgen op de eigen situatie en hun omgeving. Dit doen ze door het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie.

Empowerment op individueel niveau betreft het sterker maken van individuen binnen hun sociale context zodat zij beter in staat zijn hun omgeving te controleren. Empowerment op dit niveau wordt gestimuleerd door gevoelens van persoonlijke controle te vergroten, mensen kritisch inzicht en vaardigheden te laten ontwikkelen die ze helpen de controle over hun leven te vergroten en mensen de mogelijkheid te geven te participeren in voor hen relevante activiteiten.

Empowerment op groepsniveau stimuleert groepen hun gemeenschap te verbeteren, te reageren op bedreigingen van de kwaliteit van leven en burgers de mogelijkheid te geven om te participeren.

Het netwerk ontwikkelt naast een werkgeverstool of –award aan een handboek rond empowerment en inclusie. Daarin worden 13 projecten en goede voorbeelden opgenomen uit Zweden, Griekenland, België, Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Projecten vanuit Vlaanderen zijn ‘Vuurwerkt!’ van Stebo en het ‘WAW-traject’ van de vierdewerelgroep Mensen voor Mensen.

Met dat handboek wil het organisaties attitudes en benaderingen aanreiken om met empowerment en inclusie aan de slag te gaan.