Saviav - Learning network on social inclusion and vocational integration of asylum seekers and victims of human trafficking

Sinds 2 jaar participeert het ESF-Agentschap aan het Europees netwerk “Sociale inclusie en beroepsopleiding voor asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel”. Vlaanderen werkt actief en uitsluitend mee aan het thema asielzoekers.

Met behulp van dit netwerk kunnen lidstaten ervaringen uitwisselen en kennis delen. Maar ook hiaten in het beleid kunnen op deze manier worden gedetecteerd en er kan invloed worden uitgeoefend op de politieke besluitvorming rond de toegang tot de arbeidsmarkt en beroepsopleiding voor deze uiterst kwetsbare groepen.

Het werkprogramma van het netwerk bestaat uit volgende activiteiten:

  • Studiebezoeken: institutionele kaders en projectmodellen bekijken, informatie over lokale benaderingen en initiatieven m.b.t. de doelgroep; bedoeld voor een beperkte groep peers.
  • Leerseminaries: ontdekken en bespreken van succesvolle projecten rond sociale inclusie op de arbeidsmarkt; open voor een breed publiek van partners en andere stakeholders.
  • Individuele praktische opleiding: goede praktijk opvolgen; bestemd voor beperkte groep.

Naast deze uitwisselingsactiviteiten werkt het netwerk aan een bewustwordingscampagne en ontwikkelt het een informatiesysteem over de opleiding en arbeidsmarkt in de herkomstlanden: ‘Labourpedia’.

Het netwerk wordt half 2013 afgerond. In een beleidsforum zullen alle conclusies en beleidsaanbevelingen worden gepresenteerd aan een breed publiek.