Kennismanagement: ideeën maken het verschil!

Vanuit het ESF-Agentschap Vlaanderen willen volop inzetten op kennismanagement. Daarom willen we je zoveel mogelijk informeren over alle interessante, alle innovatieve, alle gekke ideeën, producten en projecten die er in Vlaanderen en daarbuiten op de arbeidsmarkt leven.

Maar eerst wat stof tot nadenken!

  • Het delen van kennis gebeurt op vrijwillige basis en kan niet worden afgedwongen.
  • We weten enkel wat we weten als we het moeten weten. Soms komt bepaalde kennis terug door bepaalde dingen die gezegd worden en door bepaalde zaken te laten rusten komt onze kennis opnieuw terug boven. Met andere woorden men kan kennis niet forceren.
  • Wanneer de nood het hoogst is, zijn mensen bereid hun kennis te delen. Wanneer men mensen vraagt om te helpen door hun kennis te delen, zal dit zelden geweigerd worden.
  • Alles is gefragmenteerd. Meestal bouwen we onze kennis op een gefragmenteerde manier op (en zonder al te veel druk van buitenaf).
  • Leer falen te tolereren want daar leert men meer van dan van successen. Men kan haast meer leren van falen dan van het goede te doen. Het vermijden van falen zal dus meer bijbrengen dan succes te imiteren.
  • De manier waarop we dingen weten is meestal anders dan de manier waarop we rapporteren dat we dingen weten. Concreet betekent dit dat we meestal op een vrij intuïtieve manier beslissingen nemen, gebaseerd op onze vroegere kennis en ervaringen. Maar als men vraagt hoe men tot de beslissing gekomen is, zal men er een veel rationelere en gestructureerde uitleg aan geven.