Sociale economie

Sociale economie is een begrip dat op verschillende wijze wordt gedefinieerd en wordt ingevuld in de EU. Soms verwijst de term naar de sociaal geëngageerde ondernemingen. Soms gaat het over de rechtsvorm van de onderneming (vb coöperatie).

In Vlaanderen bestaat de sociale economie uit meer dan 800 kleine en middelgrote ondernemingen. We kennen ze als kringloopwinkel, beschutte of sociale werkplaats (intussen omgedoopt tot ‘maatwerkbedrijf’), fietspunten, groenwerkers… De sociale economie in Vlaanderen stelt de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden voorop en respecteert basisprincipes als voorrang van arbeid op kapitaal, democratische besluitvorming, maatschappelijke inbedding, transparantie, kwaliteit en duurzaamheid. De sociale economie biedt in Vlaanderen werk aan 24.000 mensen uit kansengroepen.

Hoe helpt het ESF?

Vanaf 2016 focust het ESF zich binnen het thema sociale economie voornamelijk op “doorstroom” van doelgroepmedewerkers uit de sociale economie naar het normaal economisch circuit (NEC). 

De oproep die eind 2015 gelanceerd werd, was oproep 333 ‘Doorstroom sociale economie’.
De projecten in deze oproep willen ongeveer 1200 deelnemers begeleiden naar een baan in het NEC. De acties die de doelgroepwerknemers in deze projecten moeten doorlopen worden gedefinieerd in het Maatwerkdecreet en het decreet LDE. Het doel is om 75% van de deelnemers te laten doorstromen.

Contactpersoon: 

Karel Vanderpoorten

Karel Vanderpoorten
T:
02/552 83 40