Europese bruggen rond vergrijzing (Netwerk Active Ageing)

[foto – cc Gregory Bastien]

Wat?

EU-lidstaten creëren een platform waar organisaties antwoorden vinden voor de problematiek van de vergrijzende bevolking.

Waarom?

Verschillende landen binnen de Europese Unie worden met eenzelfde problematiek geconfronteerd. Door ideeën en middelen samen te leggen vindt men snellere en betere oplossingen.

Waar klikte het?

Transnationaliteit is zowel geven als nemen. Niet alle landen leveren een even grote input, maar er wordt wel samen gewerkt aan een doel en deadlines worden gehaald.

Waar botste het?

Transport: er moet veel gereisd worden om samen te vergaderen. E-mail en telefoon kunnen dit probleem gedeeltelijk oplossen. Toch is samenkomen belangrijk om de motivatie bij iedereen hoog te houden.

Transnationaliteit = ?

Solidariteit.