De taal van sociaal innoveren (SERV)

Wat?

De Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen vertaalde succesvolle tools rond sociale innovatie uit Finland, Nederland en Verenigd Koninkrijk: een definitie- en argumentenkaart, een opleidingspakket en een theater.

Waarom?

Sociale innovatie wint aan belang. Na verschillende gevalstudies in Vlaamse bedrijven, leek het de SERV interessant om over de grenzen te kijken en te leren uit de ervaringen van anderen.

Waar klikte het?

De interactie met buitenlandse contacten levert nieuwe inzichten op, voor beide partijen! Daarnaast leerde de SERV dat ideeën niet noodzakelijk complex moeten zijn, om effectief te werken.

Waar botste het?

Door de verschillende talen moeten alle teksten vertaald worden voordat ze verwerkt kunnen worden. Daardoor verloopt transnationaal werken een stuk trager dan wanneer je werkt binnen de eigen organisatie. Ook de vertaalslag naar de eigen context vraagt een inspanning.

Transnationaliteit = ?

De best mogelijke vertaalslag maken tussen verschillende landen.